VERKSAMHETSPLAN för ÖLANDS BF 2019

#  
Fyra bigårdsträffar även 2019, de som kan tänka sig att visa sin verksamhet kan meddela någon i styrelsen
 
 #  
Fyra biodlarcafeer: Plats och tider kommer i medlemsbladet och på hemsidan
 
 #  
Fler träffar i Himmelsberga 
 
 #  
Nybörjarkurs
 
 #  
Fortsättningskurs
 
 #  
Drottningodlingskurs nu när vi har egen lokal
 
 #  
Temaföreläsningar om biodling med tydlig fakta inriktning
 
 #  
Aktiviteter på Himmelsberga
 
 #  
Föreläsning av ex. Patrik Johansson om VSH-bin
 
 #  
Honungsbedömningsträff
 
 #  
Årsmöte i november 2019