Ölands biodlarförening    Honungslotteriet    2019-10-09

Föreningen har ett lotteritillstånd som vi söker hos Borgholms kommun. Tillståndet gäller
över tre år, för närvarande tom 2021-05-14. Föreningen redovisar för varje kalenderår
intäkter och utgifter till Borgholms kommun.

För varje period måste föreningen uppge lotteriföreståndare, lotterikontrollant som för
närvarande är Göran Borgö och Stefan Nilsson. Dessa två och föreningens kassör
undertecknar årsredovisning för varje år. Kostnaderna för vinster mm ska vara minst 50%
av intäkterna.

Medlemmar kan sälja lotter som ett bra stöd till föreningen men det ökar också din
honungsförsäljning då du förutom att sälja lotter också kan sälja din honung, tex på
marknad, sockendagar, skördefesten etc

Du kan ha både 700 g burkar och 500 g burkar i lotteriet men det blir olika antal vinster,
för 700 g burkar 3 vinster per 100 lotter men för 500 g burkar 4 vinster per 100 lotter.

Instruktion

1. Lottpriset är 5 kr per lott.

2. Vinstnumren för 700 g burkar är: 25, 50 och 75. För 500 g burkar är vinstnumren
    00, 25, 50, 75.

3. Du säljer din honung till lotteriet för 80 kr för 700 g och 60 kr för 500 g.

4. När du vid sidan om säljer egen honung kan du ta ovanstående pris eller något annat.

5. Redovisa hur många lotter du sålt och dra 80 kr respektive 60 kr per burk som du
    delat ut i vinst. Detta behåller du.

6. Lämna överskottet till vår kassör Eva-britt Tågsjö eller någon annan i styrelsen.
    Skicka helst in vi bankgiro 304-9814 eller swish 123 673 6037

7. Spar vinstlotterna och lämna dessa till kassören för redovisning i bokföringen 

Genom att sälja lotter bidrar du till att öka intäkterna till föreningen, samtidigt som du
kommer att märka att lotteriet också ökar din honungsförsäljning.