Olika metoder för bekämpning av varroa

Vilken av de olika sätten är då bäst och vilket ska man använda?
De metoder som rekomenderas av Jordbruksverket är Myrayra och Oxalsyradropp.

Enligt de studier som gjorts verkar alla här nämda sätt fungera, och om behandling görs enligt
rekomendationerna anges en verkningsgrad på 80 - 95%.

Eftersom Thymol och Myrsyra är beroende av temperaturen för att avdunsta på rätt sätt,
fungerar inte dessa alla årstider men fungerar utmärkt under sommar och vid invintringen på
hösten.

Oxalsyra droppmetoden har vid studier visat sig belasta samhället ganska kraftigt, varför endast
en behandling under vinterhalvåret rekomenderas.

Oxalsyra sublimering eller förångring, här finns flera seriösa studier som visar på bra resultat
och mycket liten skada på samhället. Metoden fungerar utmärkt vid någon minusgrad och även vid
högsommarvärme. Nackdel är att en speciell värmare måste inköpas.

Alla nedan metoder är godkända för ekologisk odling.

Om man inte haft sin biodling så länge rekomenderas att prova de olika metoderna
för att sedan använda de eller den metod som passar en själv bäst.

 

Myrsyra

Myrsyra är en syra som redan finns i honung men då i mycket små mängder.
Om man behandlar på rätt sätt, med rätt mängd, rätt koncentration och vid
temperatur under 22-23gr så fungerar den bra.
Vid långtidsbehandling är myrsyra det enda medel som bekämpar kvalster även i
täckta yngelceller.
Myrsyra fungerar även mot Trakékvalstret, som vi dock inte har på Öland ännu som tur är.

Bäst är att göra all behandling med myrsyra tidigt på morgonen,
bina är lugnare och det är kallare ute.
Om bina får panik och rusar ut ur kupan är det bara att avbryta och
fundera på vad som gjorts fel.

Korttidsbehandling är den behandling man gör tex på sommaren vid kraftigt angrepp.
Inga skattlådor får finnas på samhället.
Lägg en wettexduk direkt på ramlisterna, använd 60-procentig myrsyra och sprid
myrsyran på duken med en doseringsspruta.
Ge 2 ml per ram, det vill säga 20 ml om bisamhället befinner sig på 10 ramar och
40 ml om det finns 20 ramar, ge dock aldrig mer än 40 ml.
Det går också bra att använda 85-procentig myrsyra om man låter wettexduken svälla i vatten,
kramar ur och därefter applicerar myrsyran.

 

 

Här finns mer information om korttidsbehandling med myrsyra:

SBR

Behandling före sent drag

Mälaröbiodlarna

Film

 

Långtidsbehandling görs med olika tillbehör som finns att köpa eller tillverka, tex .
Denna längre behandling är effektiv då den även tar kvalster i täckta celler.

Tedbladsmetoden

Alltombiodling

 

 

Mjölksyra

Denna metod är fungerande men tidskrävande och används mest på intagna svärmar och
när man gör avläggare.

Varje ram lyfts upp och syran sprayas direkt på bina i koncentration 15 % och mängd 5-8 ml
per ramsida täckt med bin. För att beräkna mängd kan man spraya ex 10 tryckningar i en bägare
och sedan mäta volymen och därefter räkna ut hur många tryck som behövs för den sprayflaskan
som du använder. Behandling ska inte ske om temperaturen är under 5⁰C.

För att blanda till en liter 15 % brukslösning av mjölksyra, se nedan.
Tänk ALLTID på S.I.V, häll Syra I Vatten, inte tvärt om.

Utgångskoncentration mjölksyra   80%    85%   90%
                                Vatten,     dl 8,1     8,2     8,3
                                Mjölksyra, dl 1,9     1,8     1,7

 

Oxalsyra droppmetoden

Denna metod används endast vid vinterbehandling.
Oxalsyra upplöst i en sockerlösning som droppas direkt på bina i kakgatorna är en effektiv, enkel
och billig metod.

Brukslösningen, 3,2 % oxalsyra erhålls genom att blanda oxalsyrakristaller (dihydrat),
socker och vatten i följande viktförhållande: 7,5:100:100.
Färdiga uppmätta burkar med oxalsyra finns att köpa i Himmelsberga, bättre att köpa en sådan
om det är få samhällen att behandla än att försöka mäta upp så små mängder.

 

Läs mer här

Jordbruksverket

Film

 

 

Oxalsyra Sublimering eller förångning

En bra metod som kan användas flera gånger vid olika tillfällen. Nu vet vi genom flera
universitetsstudier både i England och Tyskland att förångning eller sublimering av Oxalsyra är den
metod som skadar bina minst och är mest effektiv. Och man kan behandla flera gånger om året
utan negativ inverkan på bina och inga mätbara restprodukter i honungen. 

Det finns ett antal olika verktyg att använda, elektriska som drivna med gas. Det verktyg som
studierna är gjorda på är den på bilden.

Täta flustret, lägg i ett mått oxalsyra, skjut in verktyget i botten eller med en ram på toppen av
kupan och anslut batteriet. Vänta 2,5 min. Klart.
Har man en Lundellbotten är det riktigt enkelt, bara att öppna luckan och lägga in värmaren.

Det är oxalsyra dihydrat (C2H2O4*2H2O) du skall använda, finns att köpa i färghandeln.

 

Här finns några ställen att lära sig mer:

Univeritetsstudier

Fältförsök

Yrkesbiodlare P-O

Behandling på Hösten

 


Thymol

Thymol (Tymol) framställs genom att timjan och andra aromatiska växter skakas med uppvärmd
natronlut varvid vattenlösligt tymolnatrium bildas.

Numera tillverkas det syntetiskt för att förse de globala behoven. 

Thymol finns att köpa i färdiga förpackningar, bara att lägga på ramarna eller kan man köpa
thymolkristaller och tillverka bitar själv.
Thymol fungerar inte bra vid temperaturer under 15gr, men så länge det finns yngelsättning
på hösten vid invintringen är det inget problem.
Det är ett väl fungerande preparat som också använts länge för bekämpning av varroa.
Används på hösten i samband med invintring.

Använder man foderlådor lägg inte bitarna för nära uppgången till foderlådan.

Thymol är också huvudingrediensen i preparatet "Apiguard" som är klassat som läkemedel och texten här omfattar
endast det medel man själv blandar, "Apiguard" finns att läsa om på sidan Kemiska behandlingsmetoder.

Läs mer här:

Thymol kristaller

Eriks Thymolkurs

 

 

Bee Vital Hive Clean

Bee Vitals Hive Clean har visat på mycket goda på resultat i Europa sedan 2002. 
Innehåller vatten, sackaros, citronsyra, oxalsyra, myrsyra, eteriska oljor.
Lätt att applicera genom en smart flaska, håller länge utan att bli för gammal.

Kan användas till alla behandlingar, en gång eller tre gånger med 10 dagars mellanrum vid kraftigt
angrepp.

Värm upp flaskan till kropps-temperatur.
Droppa ca 15 ml  i mellanrummen
mellan de mittersta 7-8 ramarna i yngelrummet.

Används i utomhustemperaturer
mellan minus 1 och 25 grader.

För bästa resultat applicera medlet under sen eftermiddag
eftersom flest bin är i kupan då.

Finns på: Lustgårdens Biodling

Läs här:

Dr Gheorge Dobres rapport "Fighting Varrosis wiht Hive Clean" 

European Medicines Agency (EMA)

University of Oradea

 

 

 

Drönarutskärning

Är ett komplement till övrig behandling och är INTE tillräckligt som enda behandlingsmetod.

En tom ram utan vaxmellanvägg sätts in i samhället vid vårundersökningen, den bör sitta
i kontakt med ynglet. Bina bygger då ut ramen själva med drönaryngel.
Det finns varianter med två-, tredelad ram eller helram. Används en tredelad ram skärs en del ut
var 7:e dag, med tvådelad ram var 10:e dag, helramen byts var 20:e dag.
Drönarna skärs ut när ynglet är täckt. Fördelen med delad ram är att det alltid finns öppet
drönaryngel i ramen som varroahonan kan lägga sina ägg i. Det urskurna materialet läggs sedan i
frysen för avdödning. Detta fortgår så länge som bina producerar drönare eller åtminstone fram till
midsommar.
Genom att undersöka drönarramen och dra ut drönarynglet med en gaffel får man en uppfattning
om antal kvalster i kupan.