DRAGVÄXTER 

 Lista på lämpliga biväxter 
"Allt om biodling" har också en utmärkt sida om dragväxter. 
"kupan.se" har en fin sammanställning.