HONUNGSBEDÖMNING

Önskar du få årets honung bedömd går det bra att lämna en burk till någon i
styrelsen, till någon i honungsbedömningskommiten(se nedan) eller till Mikael Lindahl
i Åstad.

Glöm inte ta med ifyllt bedömningskort (det som medföljer bitidningen) och
att du måste utfört bihusesyn.

NOTERA!
Godkänd honungsbedömning och genomförd Bihusesyn är ett krav för att
medlemmar
ska få använda föreningens etikett och sigill eller SBR:s etikett.

 

Varje höst finns en planerad träff där vi pratar honungshantering och där
du får möjlighet att lämna din honung för bedömning.
OBS! Bara inlämning, bedömning sker vid senare tillfälle.

Du kan självklart lämna din honung under hela säsongen till någon
styrelsemedlem eller någon i honungsbedömningskommiten.

När du lämnar honung för bedömning skall du också lämna med
ett ifyllt honungsbedömningkort.

 

Honungsbedömningskommitée: Ordförande Emma Lee

Norra Öland: Jenny Jakobsson, Anja Lingman, Max Harrisson
Södra Öland: Emma Lee, Barbro Martinsson, Ola Jönsson