HONUNGSBEDÖMNING

Vi har planerat in en träff där vi pratar honungshantering och där du får möjlighet att lämna din honung för bedömning. OBS! Bara inlämning, bedömning sker vid senare tillfälle.

Du kan självklart lämna din honung under hela säsongen till någon styrelsemedlem eller någon i honungsbedömningskommiten.
Dock senast den 8. oktober i Borgholm.

När du lämnar honung för bedömning skall du också lämna med ett honungsbedömningkort.

Honungsbedömningskommitéer:

Norra Öland: Stina Johansson och Stellan Nilsson. Ersättare Jenny Jakobsson

Södra Öland: Iréne Larsson och Barbro Martinsson. Ersättare Göran Andersson