HONUNGSBEDÖMNING

Varje höst finns en planerad träff där vi pratar honungshantering och där
du får möjlighet att lämna din honung för bedömning.
OBS! Bara inlämning, bedömning sker vid senare tillfälle.

Du kan självklart lämna din honung under hela säsongen till någon
styrelsemedlem eller någon i honungsbedömningskommiten.

När du lämnar honung för bedömning skall du också lämna med
ett honungsbedömningkort.

 

Honungsbedömningskommitéer:

Norra Öland: Jenny Jakobsson, Stina Johansson, ersättare Max Harrisson
Södra Öland: Irene Larsson, Barbro Martinsson, ersättare Emma Lee