FORTSÄTTNINGSCIRKEL 2018 i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

startar oktober 2018! Mer info kommer senare!

En fortsättningscirkel i biodling  startar tisdagen den 17 oktober kl 18.30 2017 i Vuxenskolans lokaler i Borgholm 

Cirkeln omfattar 5 tillfällen á 3 lektioner.

Mer information och anmälan hittar du på följande länk.

http://www.sv.se/avdelningar/sv-kalmar-lan/kurser/biodling---fortsattning--23855/

Cirkelledare är Ola Jönsson och Lars Jonsson.

Vill du veta mer kan du ringa till Lars 0485-562036 .