STYRELSE I ÖLANDS BF 2020

Göran Borgö        Ordf                          0702677886
Barbro Martinsson
  v. Ordf    0485-44076   0762334402
Eva-Britt Tågsjö   Kassör       0702620315
Ola Herrloff   Sekreterare       0761269491
Lars-Eric Johansson   Webbansvarig       0723757321  
Irene Larsson
  Ledamot    0485-663064   0706958098  
Anja Lingman       Ledamot       0705826670
Oskar Werninge
  Ledamot       0705794955  
Mikael Lindahl
  Inköp/Försäljning       0705918696  
               

 


Bihälsosamordnare: Lars Eric Johansson

Revisorer: Stina Johansson, Christer Jonsson, ersättare Sonny Johansson

Valberedning: Charlotte Harrieson 0485-23095, Hans Lundell 0485-564035, Emma Lee 0739088956

Utbildningssamordnare: Barbro Martinsson, Hans Lundell

Honungsbedömningskommitte:  Norra delen: Jenny Jakobsson, Stina Johansson, ersättare Max Harrisson.   
                                              Södra delen: Irene Larsson, Barbro Martinsson, ersättare Emma Lee

Svärmansvarig på Öland är Ola Herrloff, 0761269491
Om en svärm upptäcks någonstans på Öland kan man ringa Ola som kontaktar utsedd biodlare i området vilken tar hand om svärmen om detta är möjligt.

 

SWISH nummer till Ölands Biodlarförening:   123 673 60 37

Bank Giro: 304 98 14