STYRELSE I ÖLANDS BF 2017

Lars Jonsson        Ordf                      0485-562036    070-5445992 lars56jonsson@telia.com
Eva-Britt Tågsjö   v. Ordf    0485-22324   070-2620315
Ola Herrloff   Sekreterare       076-1269491
Göran Borgö   Kassör    0485-10717   070-2677886  
Anna Sandri   Webbansvarig       076-8020500 anna.husvalla@gmail.com  
Anja Lingman       Ledamot       070-5826670 anja.lingman@gmail.com
Lars Eric Johansson
  Ledamot       072-3757321  
Stellan Nilsson   Ledamot       070-9469218  
Rickard Green   Ledamot    0485-26414   076-7769241  

ÖBF styrelsen januari 2018 (saknas: Göran Borgö)

 


Bihälsoansvarig: Lars Eric Johansson

Revisor: Stina Johansson, Krister Jonsson, Ersättare Börje Ekbacke

Valberedning: , Charlotte Harrieson 0485-23095, Hans Lundell 0485-564035, Göran Andersson (Böda)0485-22112

Studieansvarig: Barbro Martinsson, Hans Lundell

Honungsbedömning: Borgholms kommun:Stellan Nilsson, Stina Johansson, Ersättare Jenny Jacobsson.   Mörbylånga kommun:Irene Larsson, Barbro Martinsson, Ersättare Emma Lee