Anmälan om Biinnehav och uppställningsplatser för bin

Hjälp till att stoppa bisjukdommar, anmäl uppställningsplats. 

Alla biinnehavare är enligt lag skyldiga att vart tredje år anmäla uppställningsplatser för bin, 2018 och 2021 är ett sådant år.

Anmälan skall också göras när du skaffar bin första gången, och/eller när du flyttar bin till en ny uppställningsplatsplats.

Anmälan gör du enkelt till Länstyrelsen, Östergötland med ett enkelt webbformulär här.

Eller om du vill skicka in ett dokument via posten finns det här.  Adressen är   Länsstyrelsen i Östergötland , Lantbruksenheten, 581 86 Linköping

Om det blir ett utbrott av sjukdom kan det vara avgörande för smittbekämpning att bitillsynsmannen snabbt kan lokalisera andra samhällen i trakten.
Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin undvikas.