Gör anmälan om Biinnehav och uppställningsplatser för bin hos Länsstyrelsen i Östergötland

Hjälp till att stoppa bisjukdommar, anmäl uppställningsplats. 
Alla biinnehavare är enligt lag skyldiga att vart tredje år anmäla uppställningsplatser för bin, 2018 och 2021 är ett sådant år.
Anmälan skall också göras när du skaffar bin första gången, och/eller när du flyttar bin till en ny uppställningsplatsplats.
Om det blir ett utbrott av sjukdom kan det vara avgörande för smittbekämpning att bitillsynsmannen snabbt kan lokalisera andra samhällen i trakten. 
Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin undvikas.