Anmälan om Biinnehav och uppställningsplatser för bin

Hjälp till att stoppa bisjukdommar, anmäl uppställningsplats. 

Alla biinnehavare är enligt lag skyldiga att vart tredje år anmäla uppställningsplatser för bin, 2015 och 2018 är ett sådant år.

Anmälan skall också göras när du skaffar bin första gången, och/eller när du flyttar bin till en ny uppställningsplatsplats.

Blankett för anmälan kan du ladda ner här.

Om det blir ett utbrott av sjukdom kan det vara avgörande för smittbekämpning att bitillsynsmannen snabbt kan lokalisera andra samhällen i trakten. Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin undvikas.

Blanketten skickas till:

Adress:                

Länstyrelsen, Bitillsyn

581 86 LINKÖPING