Gör anmälan om Biinnehav och uppställningsplatser
för bin hos Länsstyrelsen i Östergötland

Hjälp till att stoppa bisjukdommar, anmäl uppställningsplats. 

Alla biinnehavare är enligt lag skyldiga att anmäla uppställningsplatser för bin.
Anmälan skall göras när du skaffar bin första gången, och/eller när du flyttar
bin till en ny uppställningsplatsplats.
Om det blir ett utbrott av sjukdom kan det vara avgörande för smittbekämpning
att bitillsynsmannen snabbt kan lokalisera andra samhällen i trakten. 
Dessutom kan smittfarliga flyttningar av bin undvikas.