I en biodlarförening har man många arrangemang,
som kan glädja naturintresserade oavsett om man är biodlare eller ej.


De flesta av Sveriges biodlare är medlemmar i
Sveriges Biodlares Riksförbund , SBR.

Se medlemsvillkor

Genom att betala medlemsavgift till SBR blir Du också medlem i Ölands Biodlarförening.
Välkommen in i vår förening och känn att Du gör nytta för vår härliga Ö!


Medlemsåret är kalenderåret (1/1 -31/12). Medlemskap som registreras efter 1 oktober gäller då resten
av innevarande år samt hela nästkommande år.

Den årliga medlemsavgiften framgår på den faktura du får efter att registrering skett.
Vid registrering kan du även anmäla familjemedlem.
Fakturabeloppet består av avgift till förbund, distrikt och lokalförening. Klicka här för att registrera dig

När man registrerat sig finns det tre betalningsalternativ; kortbetalning, faktura via mail och faktura via post.
Snabbaste alternativen är kortbetalning och faktura via mail, väljer man faktura via post kan det ta upp till en
vecka innan tryckeriet skickar ut fakturan samt att postutdelningen kan dröja.  Väljer man kortbetalning sker
betalningen direkt, väljer man faktura via mail skickas fakturan direkt till den mailadress
man uppgett vid registreringen.

När du betalat din medlemsavgift, som ny medlem, skickas ett välkomstmail innehållande ett välkomstbrev,
ett erbjudande från vår webbshop, Bibutiken, samt rabatterbjudande från redskapshandlare, till din mailadress.
Har du inte någon mailadress, skickas dokumenten per post. Detta erbjudande gäller ej nya familjemedlemmar.

För juniormedlem gäller att man ej fyllt 20 år.

Vänmedlem.
Medlem som önskar kan vara medlem i ytterligare förening inom Biodlarna (vänmedlem).

Förbunds-, distrikts- och föreningsavgift betalas då på vanligt vis för den första föreningen.
Till ytterligare förening/föreningar betalar man den lokala avgift som resp förening beslutat om.
Ett vänmedlemskap är att likställa med övriga medlemskap när det gäller valbarhet till förtroendeposter.

Från och med år 2022 kommer separat faktura att skickas till resp vänmedlem med den lokala medlemsavgiften.
Medlemsavgiften hanteras därefter lika som övriga medlemsavgifter i förbundet, dvs utbetalning av föreningens
del av medlemsavgiften sker från förbundet.

I nästa steg kommer en lösning där medlemmarna själva kan logga in via ”Min sida” och koppla ett
vänmedlemskap till sitt befintliga medlemskap.