Bli en ny medlem här!  Du kommer till SBR:s hemsida, följ anvisningarna och registrera dig.

I en biodlarförening har man många arrangemang, som kan glädja naturintresserade oavsett om man är biodlare eller ej. De flesta av Sveriges biodlare är medlemmar i Sveriges Biodlares Riksförbund , SBR.

Genom att betala medlemsavgift till SBR blir Du också medlem i Ölands Biodlarförening. Som medlem får Du möjlighet att delta i möten, föreläsningar, och kurser. Fullbetalande medlem och Juniormedlem får också Bitidningen, 11-nr per år.
- Fullbetalande medlem: kostnad se SBR:s hemsida
- Familjemedlem; får man bli om man bor på samma adress som en fulllbetalande medlem: Kostnad se SBR:s hemsida
- Juniormedlem; T.o.m. det år man fyller 20 år: kostnad se SBR:s hemsida.

Välkommen in i vår förening och känn att Du gör nytta för vår härliga Ö! Med vänlig hälsning

Lars Jonsson, Ordförande, tel.0485 - 562036, 070-5445992

 

Ett altenativ är att bli STÖDMEDLEM i ÖLANDS BIODLARFÖRENING 

För 100 kronor/år får du:

* Medlemsbladet

* Komma på våra träffar och lära dig mer om bin och biodling

* Bli en av oss, hängivna bin och honung!

* Ge oss ditt stöd

Bankgiro: 304-9814 Ölands Biodlarförening

Märk talongen ”stödmedlem”

och ange ditt namn, adress, telefon och mailadress - så vi kan nå dig!