Prova på biodling för barn

 

Och vi kommer även i år att bjuda in våra unga,
blivande biodlaretill Himmelsberga för att visa och
berätta om binas spännande värld.