Prova på biodling för barn

10 juli 2019  kl 14:00
15 augusti 2019  kl 14:00

Och vi kommer även i år att bjuda in våra unga,
blivande biodlaretill Himmelsberga för att visa och
berätta om binas spännande värld.