Lite statistik för året 2023
Antal medlemmar var 189 st (41% kvinnor, 58% män), 43% bor i Borgholm, 40% i Mörbylånga och 17% bor inte på Öland
2023 lämnade 78 medlemmar in sin årsrapport, 69% av dessa har 1-5 samhällen, 26% har 6-20, 5% har fler än 21.
Medelskörd honung/samhälle ca 35 kg, Vinterförluster 16%.

Lite statistik för året 2022
Antal medlemmar var 193 st (43% kvinnor, 56% män), 49% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 16% bor inte på Öland
2022 lämnade 66 medlemmar in sin årsrapport, 62% av dessa har 1-5 samhällen, 28% har 6-20, 6% har fler än 21.
Medelskörd honung/samhälle ca 33 kg, Vinterförluster 10%.

Lite statistik för året 2021
Antal medlemmar var 195 st (43% kvinnor, 56% män), 47% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 18% bor inte på Öland
2021 lämnade 56 medlemmar in sin årsrapport, 50% av dessa har 1-5 samhällen, 36% har 6-20, 9% har fler än 21.
Medelskörd honung/samhälle ca 28 kg 

Lite statistik för året 2020
Antal medlemmar var 185 st (43% kvinnor, 56% män), 46% bor i Borgholm, 38% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland
2020 lämnade 73 medlemmar in sin årsrapport, 52% av dessa har 1-5 samhällen, 34% har 6-20, 9% har fler än 21.
Medelskörd honung/samhälle ca 24 kg

Lite statistik för året 2019
Antal medlemmar var 166 st (43% kvinnor, 55% män), 50% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 17% bor inte på Öland
2019 lämnade 93 medlemmar in sin årsrapport, 69% av dessa har 1-5 samhällen, 24% har 6-20, 4% har fler än 21.
Medelskörd honung/samhälle ca 30 kg

Lite statistik för året 2018
Antal medlemmar var 149 st (43% kvinnor). 45% bor i Borgholm, 40% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland
2018 lämnade 51 medlemmar in sin årsrapport
Medelskörd honung/samhälle ca 23 kg

Lite statistik för året 2017
Antal medlemmar var 136 st (78 män, 56 kvinnor). 46% bor i Borgholm, 39% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland

Lite statistik för året 2016
Antal medlemmar var 121 st (68 män, 51 kvinnor). 46% bor i Borgholm, 39% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland.

Lite statistik för året 2015
Antal medlemmar var 105 st (59 män, 45 kvinnor). 50% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland.
2015 lämnade 85 medlemmar in sin årsrapport, och härur kan man utläsa att 68% av dessa har 1-5 samhällen, 15% har 6-20, 4% har fler än 21, och 11% har inga samhällen 
Medelskörd honung/samhälle ca 34 kg

Lite statistik för året 2014
Antal medlemmar var 96 st (57 män, 38 kvinnor). 49% bor i Borgholm, 38% i Mörbylånga och 13% bor inte på Öland.
2014 lämnade 73 medlemmar in sin årsrapport, och härur kan man utläsa att 60% av dessa har 1-5 samhällen, 22% har 6-20, 4% har fler än 21, och 14% har inga samhällen 
Medelskörd honung/samhälle ca 40 kg

Lite statistik för året 2013
Antal medlemmar var 80 st varav 51% bor i Borgholm, 30% i Mörbylånga och 19% bor inte på Öland.
2013 lämnade 58 medlemmar in sin årsrapport, och härur kan man utläsa att 63% av dessa har 1-5 samhällen, 18% har 6-20, 8% har fler än 21, och 10% har inga samhällen 
Medelskörd honung/samhälle ca 36 kg