Lite statistik per 2020-01-01(2019)
Antal medlemmar är 166 st (43,4% kvinnor, 55,5% män), 50% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 17% bor inte på Öland
2019 lämnade 93 medlemmar in sin årsrapport, 69% av dessa har 1-5 samhällen, 24% har 6-20, 4% har fler än 21.
Medelskörd honung/samhälle ca 30 kg

Lite statistik per 2019-01-01(2018)
Antal medlemmar är 149 st (43% kvinnor). 45% bor i Borgholm, 40% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland
2018 lämnade 51 medlemmar in sin årsrapport
Medelskörd honung/samhälle ca 23 kg

Lite statistik per 2018-01-01(2017)
Antal medlemmar är 136 st (78 män, 56 kvinnor). 46% bor i Borgholm, 39% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland

Lite statistik per 2017-01-01(2016) 
Antal medlemmar var 121 st (68 män, 51 kvinnor). 46% bor i Borgholm, 39% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland.

Lite statistik per 2016-01-01(2015)  
Antal medlemmar var 105 st (59 män, 45 kvinnor). 50% bor i Borgholm, 35% i Mörbylånga och 15% bor inte på Öland.
2015 lämnade 85 medlemmar in sin årsrapport, och härur kan man utläsa att 68% av dessa har 1-5 samhällen, 15% har 6-20, 4% har fler än 21, och 11% har inga samhällen 
Medelskörd honung/samhälle ca 34 kg

Lite statistik per 2015-01-01(2014) 
Antal medlemmar var 96 st (57 män, 38 kvinnor). 49% bor i Borgholm, 38% i Mörbylånga och 13% bor inte på Öland.
2014 lämnade 73 medlemmar in sin årsrapport, och härur kan man utläsa att 60% av dessa har 1-5 samhällen, 22% har 6-20, 4% har fler än 21, och 14% har inga samhällen 
Medelskörd honung/samhälle ca 40 kg

Lite statistik per 2014-01-01(2013) 
Antal medlemmar var 80 st varav 51% bor i Borgholm, 30% i Mörbylånga och 19% bor inte på Öland.
2013 lämnade 58 medlemmar in sin årsrapport, och härur kan man utläsa att 63% av dessa har 1-5 samhällen, 18% har 6-20, 8% har fler än 21, och 10% har inga samhällen 
Medelskörd honung/samhälle ca 36 kg