VAXDEPÅ

Föreningen har nu fått en ansvarig för vaxdepån.

Eva-Britt Tågsjö, Böda har lovat hjälpa till med transport av vax.

Nedanstående instruktion måste följas

OBS! Ramar med vax för ursmältning får var och en  själv hantera och skicka . 

Du vet väl att du kan låna en vaxsmältare gratis av föreningen.
Mer info om detta, klicka här

Du kan få vax transporterat till Joel Vax i Ängelholm och
vaxkakor mm tillbaka om du så önskar.

Allt vax ska vara nedsmält i klumpar.
Inga ramar tas med av utrymmesskäl.

Vaxklumpen emballeras i plastpåse/säck som är märkt med namn.

Beställningsblankett lämnas med ifylld. På den kan du även beställa vad du
behöver ur Joel Vax katalog, så tar Eva-Britt med det hem i mån av plats.
Även burkar i mån av plats.  Länk till Joel Vax

Vax och beställning lämnas till Eva-Britt efter överenskommelse, Tel. 0702-620315 kvällstid.

Retur av vaxkakor mm enl. överenskommelse.

Avgift för transport tur och retur:

1-10kg 100kr

10-20kg 200kr

20 kg och däröver 300kr

Frågor och ev. överlämnande på annat sätt ring Eva-Britt i Böda 0702-620315 kvällstid.

Du vet väl att du kan låna en vaxsmältare gratis av föreningen. Mer info om detta, klicka här