Honungsdepå

Svensk honungsförädling kommer inte att kunna ta emot honung
som tidigare i obegränsad mängd. 

 

I första skedet kommer avtal skrivas upp till en viss mängd och därefter kommer köp göras efter behov.
Som leverantör(biodlare) måste du ha ett bekräftat avtal för att kunna leverera.

Hur det kommer att fungera under 2023 vet vi inte ännu, följ hemsidan för info.