HONUNG

Honungen bör stå så svalt som möjligt under rörningsproceduren - helst ca 14 gr.
Vid högre temperatur tar kristalliseringen längre tid
Efter slungning silas honungen genom grov-och finsil.
Honungen får stå i rumstemperatur ett dygn och skummas därefter.

Påbörja rörning nästa dag. Rör med en kraftfull borrmaskin försedd med honungsrörare
eller en stor slev i 1minut 1 gång/dag. Rapshonung rörs 2ggr/dag.

Exakt tid, när honungen är klar och rörningen ska avslutas går inte att ange men
att sluta röra när honungen är ogenomskinlig och trögflytande är ett bra riktmärke.
Om kristalliseringen tar lång tid kan man med fördel röra ner en mindre mängd
finkristalliserad honung (ca 700gr till 25 kg).

Avbryts rörningen för tidigt så blir honungen hård! Olika honungssorter kräver olika rörning. 
Endast erfarenhet kan ge rätt uppfattning om när rörningen skall avbrytas.

Vilken information som måste finnas på burken ser du här på
Livsmedelsverkets sida.