Kravhonung

Hos Jordbruksverket kan du läsa EU:s regler för  kravmärkt honung

På Öland vill vi gärna att biodlingen ska vara ekologisk.
En ekologisk producent måste vara ansluten till en kontroll-organisation -  EU eller Krav.
I Kalmar län har vi 2 KRAV-biodlare varav 1 på Öland
- Gunnel Lundeberg.   Tel. 0485-27187