Medlemsbeställning biodlarmatrial

Nu är våra varor från Biredskapsfabriken levererade till förrådet i Himmelsberga

Du kan hämta beställda varor:
på söndag den 12 maj kl 14-15
eller
söndag den 19 maj kl 14-15 (samma dag som årets första bigårdsträff i Himmelsberga)

Om du inte kan någon av dagarna ring Mikael Lindahl och kom överens om ny tid, tel till Mikael 070-5918696

Göran Borgö