NYBÖRJARCIRKEL BIODLING 2022 i samverkan med 

 

Välkommen att lära dig hur man blir biodlare!

 
Nästa nybörjarcirkel i biodling kommer under våren 2022
Information kommer under hösten 2021


Cirkeln omfattar 8 teoritillfällen, samt 2 besök i en bigård där ni får tillfälle att känna på verkligheten.
Litteratur:  Bin till nytta och nöje

 

Cirkelledare är Barbro Martinsson och Hans Lundell
Har du frågor kan du ringa Barbro 076-2334402, eller Hans 070-2273069