NYBÖRJARCIRKEL BIODLING 2020 i samverkan med 

 

Välkommen att lära dig hur man blir biodlare!

 
Nybörjarcirkel i biodling börjar tisdagen 3/3 kl 18.30 2020 i Vuxenskolans lokaler, Borgholm!


Cirkeln omfattar 8 teoritillfällen, samt 2 besök i en bigård där ni får tillfälle att känna på verkligheten.
Litteratur:  Bin till nytta och nöje

För mer information och anmälan klicka här

Cirkelledare är Barbro Martinsson och Hans Lundell
Har du frågor kan du ringa Barbro 0485-44076, 076-2334402, eller Hans 0485-564035, 070-2273069