NYBÖRJARCIRKEL 2019 i samverkan med 

Välkommen att lära dig hur man blir biodlare!


Nybörjarcirkel börjar tisdagen den 26:e mars 2019 kl.18.30 i Vuxenskolans lokaler i Borgholm!
Cirkeln omfattar 8 teoritillfällen, samt 2 besök i en bigård där ni får tillfälle att känna på verkligheten.
Litteratur: Mina första år som biodlare.

För mer information och anmälan, klicka här.
Cirkelledare är Barbro Martinsson och Hans Lundell
Har du frågor kan du ringa Barbro 0485-44076, 076-2334402, eller Hans 0485-564035, 070-2273069