NYBÖRJARCIRKEL BIODLING 2023 i samverkan med 

 

Välkommen att lära dig hur man blir biodlare!

 
Nybörjarcirkel i biodling startar 2023-03-07 i Borgholm


Cirkeln omfattar 8 teoritillfällen, samt 2 besök i en bigård där ni får tillfälle att känna på verkligheten.
Litteratur:  Bin till nytta och nöje

 

Cirkelledare är Barbro Martinsson och Hans Lundell
Har du frågor kan du ringa Barbro 076-2334402, eller Hans 070-2273069

Klicka här för anmälan