Varroakvalster

och min tolkning av resultat vid
testning med skakburk.

 

Jag har försökt hitta undersökningar och forskning om varför olika virussjukdomar ökat så kraftigt
men inte hittat mycket. Det skrivs en del i andra länder tex England och USA om dessa sjukdomar
men i Sverige är det ganska tyst, bara lite i den nya boken ”Handbok i bihälsa” som jag kan
rekommendera att läsa. Det kan tyckas underligt att man inte forskar mer eftersom det har
förändrats så mycket under senare år.
För 10 år sedan hade vi mycket mer varroakvalster i bisamhället än i dag utan att bina för den
skull for lika illa.

Idag har varroakvalstret med sig olika virus som försvagar och dödar samhället och detta är ett
mycket större problem än att kvalstret suger näring från biet.

Och ser du bin utan vingar
eller svarta, blanka bin på flustret som de andra friska bina försöker mota iväg, då finns alldeles för mycket kvalster
     Deformed wing virus (DWV)     Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV)

 

Och ser man bin utan vingar eller svarta bin på flustret som de andra friska bina försöker mota
iväg, då finns alldeles för mycket kvalster och risk att samhället inte överlever vintern.
Bina ramlar döda ned på bottnen och bärs ut av de kvarvarande som senare också dör utanför kupan.

Därför möts många av en tom kupa med mycket vinterfoder kvar framåt vårkanten och ibland
redan under senhösten.

För att kontrollera mängden varroa har jag testat med skakburk parallellt med varroagaller på
botten och anser att varroagaller bara fungerar på våren, resten av året fungerar det inte alls, då
tvestjärtar och myror hämtar nedfallna kvalster och lurar en att tro att allt är bra.

Det är också lätt att bli lurad vid stickprovsundersökning, jag testar tre samhällen och de är ok,
testar det fjärde och där är massor med kvalster….

Har också använt olika behandlingsmetoder, såsom myrsyra, tymol, förångning av oxalsyra och
hiveclean och tycker de fungerar ungefär lika.
Eftersom jag testat före behandling och tio dagar efter ser jag heller ingen större skillnad i
effektivitet, alltså jag anser inte att korttidsbehandling av myrsyra går in i täckta celler och dödar
kvalster vilket står i tex jordbruksverkets broschyr. Om så vore fallet borde jag ha mindre antal
kvalster efter tio dagar i de samhällen som jag myrsyrabehandlat än i de samhällen som jag
behandlat med förångad oxalsyra som vi vet inte tränger in i täckta celler.

Och nu till skakburken:
Har alltid tidigare använt koncentrerad spolarvätska till skakburken, och tar alltid bara ca 200 bin.
Men i sommar har jag testat att söva ner bina och påsittande kvalster med kolsyra CO2. (Kolsyra
finns i små tuber som används till cykelpump eller i större Sodastream flaskor). Fördelen är att
bina inte dödas, bara skaka ur burken på flustret när testet är klart så vaknar bina och kryper in
igen och det känns mycket bättre.

Har också konstaterat att det blir fler kvalster i burken när man testar med kolsyra än med sprit
trots att man inte skakar alls så hårt, och att de rackarna också vaknar och kilar runt i locket…


1. > Om vi börjar på våren testar jag innan jag sätter på skattlådorna, och då ska det helst inte
finnas något kvalster alls i burken. Om det är ett st accepterar jag det, är det fler behandlar jag
med Hiveclean eller förångning av oxalsyra.

2. > Veckan efter midsommar (ca) testar jag igen. Hittar jag samhällen som har tre eller mer
kvalster behandlar jag, och det är inte så kul eftersom alla skattlådor måste av och på igen efter
några dagar. Måste jag behandla gör jag det med korttidsbehandling av myrsyra på wettexduk.

3. > I mitten på augusti när skattlådorna tas bort för året, ny test och då kan det finnas mer, 4-8
är inte ovanligt. Dessa samhällen behandlas för att få starka vinterbin. Jag behandlar med tymol
eller förångad oxalsyra.

På Öland har vi ofta lång ofta varm höst och en andra blomning vilket gör att yngelsättningen är
kraftig länge och de kvalster som finns i täckta celler kommer ut i stort antal under invintringen.

Därför testar jag igen efter ca 14 dagar. Är det mer än tre kvalster i skakburken behandlar jag
ytterligare en gång, tre nya bitar med tymol eller en ny förångning av oxalsyra.

Efter ytterligare ca 10 dagar, ny test. Har jag fortfarande 1-2 kvalster i burken behandlar jag igen
men detta har aldrig hänt tidigare förrän i år, detta år har jag haft fler kvalster än någonsin
tidigare.

4.> Nästa behandling görs utan testning i början/mitten på december, behandling gör jag med
förångad oxalsyra. Då hoppas vi att det inte finns så mycket täckt yngel längre utan att vi kan få
bort 90% av alla kvalster.

Alla tester är ovan är gjorda med skakburk, k-sprit och ca 200 bin. Nu måste jag acceptera några
fler kvalster i burken när kolsyra istället används, det blir mer tester om detta nästa år.


Jösses så mycket jobb kanske en del tänker. Och har man hundratals samhällen, då måste man
kanske bara köra lika på alla.

Men det tar inte mer än fem minuter att testa med skakburken när man ändå tittar igenom
samhället.

Och varje behandling man gör skadar samhället lite grann så har vi lite eller ingen varroa ska vi
inte behandla, testar gör vi för att veta!

Och det finns andra sätt om man vill använda läkemedel….?  såsom Apistan, Apivar m.fl, men för
oss som inte har så många samhällen klarar vi oss utan om vi har tidig koll på våra samhällen.

Lars-Eric