STYRELSE I ÖLANDS BF 2024

             
Göran Borgö        Ordf                          070 267 78 86
Julia Takahashi   v. Ordf    
   julia.takahashi@outlook.com
Jörgen Nilsson   Kassör       070 641 52 71
Håkan Andersson    Sekreterare       070 591 40 91
Jonathan Kinnander   Hemsideansvarig       073 624 86 66  
Mikael Lindahl   Förrådsansvarig       070 591 86 96   
Marita Lejdel   Ledamot       070 557 48 38
Jenny Jakobsson   Ledamot       070 497 49 72  
Magnus Berg
  Ledamot       073 250 44 00  

________________________________________________________________________________

Bihälsosamordnare:   Barbro Martinsson    
         
Revisorer:   Christer Jonsson    
    Sonny Johansson    
    ersättare Monica Erlandsson    
         
Valberedning:   Hans Lundell   0485-564035
    Charlotte Harrieson   0485-23095
    Emma Lee   0739088956
         
Utbildningssamordnare:   Barbro Martinsson    
    Hans Lundell    

 

Honungsbedömningskommitte:
   
  Ordförande:   Emma Lee
       
  Norra delen:   Jenny Jakobsson
      Anja Lingman
      Max Harrisson
       
  Södra delen:   Emma Lee
      Barbro Martinsson
      Irene Larsson

 

 

 

Om en svärm upptäcks någonstans kan man ringa det nationella numret till Svärmtelefon 0766-86 07 01 eller till Ola Herrloff0761269491, som är svärmansvarig i vår förening.

Ola kontaktar därefter utsedd biodlare i området som tar hand om svärmen.  

 

 

SWISH nummer till Ölands Biodlarförening:   123 673 60 37

Bankgiro: 304 98 14