STYRELSE I ÖLANDS BF 2022

Göran Borgö        Ordf                          0702677886
Barbro Martinsson
  v. Ordf    
  0762334402
Eva-Britt Tågsjö   Kassör       0702620315
Ola Herrloff   Sekreterare       0761269491
Lars-Eric Johansson   Webbansvarig       0723757321  
Irene Larsson
  Ledamot    0485-663064   0706958098  
Maria Berg      Ledamot       0705110505
Jörgen Nilsson
  Ledamot       0706415271  
Mikael Lindahl
  Inköp/Försäljning       0705918696  
               

 


Bihälsosamordnare: Lars Eric Johansson

Revisorer: Stina Johansson, Christer Jonsson, ersättare Sonny Johansson

Valberedning: Hans Lundell 0485-564035, Charlotte Harrieson 0485-23095, Emma Lee 0739088956

Utbildningssamordnare: Barbro Martinsson, Hans Lundell

Honungsbedömningskommitte:  Norra delen: Jenny Jakobsson, Anja Lingman, Max Harrisson.   
                                               Södra delen: Emma Lee, Barbro Martinsson, Irene Larsson

Svärmansvarig på Öland är Ola Herrloff, 0761269491
Om en svärm upptäcks någonstans på Öland kan man ringa Ola som kontaktar utsedd biodlare i området vilken tar hand om svärmen om detta är möjligt.

 

SWISH nummer till Ölands Biodlarförening:   123 673 60 37

Bankgiro: 304 98 14