Om Du har något du vill köpa eller sälja som har med biodling att göra kan följande sidor vara ett bra alternativ. Sidorna är i först hand öppna för medlemmar i Ölands biodlarförening.
För att få något infört skickar Du ett mail till anna.husvalla@gmail.com och beskriver vad du vill köpa eller sälja, samt anger kontaktuppgifter. Införandet är gratis.
Annonsen tas bort efter två månader om du inte meddelar att den skall tas bort tidigare.
För att svara på en annons kontaktar du annonsören direkt. Föreningen agerarar inte mellanhand.
Föreningen tar i övrigt inget ansvar för införda annonser. 
OBS! Begagnat bimaterial måste alltid besiktigas av en bitillsynsman.