• Om Du har något du vill köpa eller sälja som har med biodling att göra kan följande sidor vara ett bra alternativ.
  Sidorna är i först hand öppna för medlemmar i Ölands biodlarförening.
  För att få något infört skickar Du ett mail till lars-eric-j@live.se och beskriver vad du vill köpa eller sälja,
  samt anger kontaktuppgifter.

 

 • Annonsen tas bort efter två månader om du inte meddelar att den skall tas bort tidigare.
 • För att svara på en annons kontaktar du annonsören direkt. Föreningen agerarar inte mellanhand.
 • Föreningen tar i övrigt inget ansvar för införda annonser.
 • Införandet är gratis.
 • OBS! Begagnat bimaterial måste alltid besiktigas av en bitillsynsman.