Årsmöte för Ölands Biodlarförening 2017     

 Söndagen den 19 november 2017 kl 13:00 på Evas Kroppkakor, Köpingsvik

Lunch

Meddela om du önskar avvikande kost.

Du är givetvis välkommen även om du inte vill äta.

Kl. 14:00 Årsmötesförhandlingarna

Anmäl dig senast ? november via mail till: jagkommer@olandsbiodlarforening.se

eller Ola Herrloff 0761-269491.

Lämna årsrapport senast på årsmötet så är du med i lottdragningen om 10 trisslotter.

Hjärtligt välkomna! Styrelsen

 


 

 

Föregående års protokoll hittar du här

 

  


 

Dagordning

Årsmöte med Ölands biodlarförening den 13 nov. 2016 

 

§1. Årsmötets öppnande

 §2. Val av mötesordförande och sekreterare

 §3. Val av 2 personer att jämte ordf. justera dagens protokoll

 §4. Godkännande av dagordningen för mötet

 §5. Godkännande av kallelsen till mötet

 §6. Protokoll från årsmötet 2015

 §7. Verksamhetsberättelse för 2016

 §8. Kassarapport och revisionsberättelse

 §9. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

 §10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017

 §11. Beslut om nya stadgar.

 §12. Beslut om antalet styrelseledamöter tillsvidare i föreningen utöver ordf. (Styrelsens förslag är 8 ledamöter).

 §13. Val av ordförande för 2017

 §14. Val av styrelseledamöter för två år

 i tur att avgå är Barbro Martinsson, Stellan Nilsson, Hans Lundell, Hans Åkerlind. Fyllnadsval på ett år efter Emma Lee som avgår. Rickard Green, Ola Herrloff, Lars Erik Johansson har ett år kvar.

 §15. Val av bihälsoansvarig (f.n. Barbro Martinsson)

 §16. Val av 2 revisorer ( f.n. Stina Johansson sammankallande o. Christer Jonsson med ersättare Börje Ekbacke )

 §17. Val av 6 ombud till distriktets årsmöte, samt 5 ersättare.(f.n.Jan Erik Bengtsson, Charlotte Harriesson Lasse Nilsson, Åsa Green, Ola Jönsson ers. Stina Johansson och Stellan Nilsson, Max Harriesson, Göran Backrot.

 §18. Val av studieansvariga f.n Hans Lundell och Barbro Martinsson.

 §19. Val av valberedning. F.n Gunnel Lundeberg (sammankallande) Lottie Harriesson och Göran Andersson Böda.

 §20. Beslut om antal honungsbedömningskommiter. Förslag en kommite för Mörbylånga kommun resp. Borgholms kommun med två medlemmar + en reserv i varje kommite.

 §21. Val av medlemmar till honungsbedömningskommite + ersättare

 §22. Arvoden till föreningens ordf. sekr. och kassör samt webansvarig. Milersättning till distriktets årsmöte.

 §23. Medlemsavgift för år 2018 (f.n. 35:-), även familjemedlem och junior.

 §24. Ölands Bf årsmöte 2017 plats och dag. Förslag söndag 19/11 hos Evas kroppkakor Lundegård

 §25. Övriga frågor

 §26. Årsmötet avslutas