Kallelse

Årsmöte år 2020 Ölands Biodlarförening

Årsmötesförhandlingarna sker endast digitalt söndagen den 15 november 2020 Kl. 14:00.

 

Med de nya restriktioner som gäller from igår ser vi det som omöjligt att hålla vårt årsmöte på
plats i Rydberggården nu på söndag som planerat.
Det är verkligen tråkigt då det var länge sedan vi kunde träffas på ett normalt sätt i vår förening.
Just nu ser det ut som det här viruset kommer hålla på ett tag men vi hoppas att det snart ska
vara över så vi kan träffas igen med våra bin framåt våren

 

Vi kommer genomföra årsmötet som planerat digitalt via vår inköpta plattform Zoom.
Den är lätt att klicka in på och har fungerat bra vid de digitala möten vi haft hittills.
Du kan delta hemifrån via egen dator med inbyggd eller extern kamera eller mobiltelefon.

 

Anmäl dig via mail till: jagkommer@olandsbiodlarforening.se
De som redan anmält deltagande kommer att få länk till mötet.

 

Till de som önskar delta skickar vi sedan ut länk och enkel instruktion på mail innan mötet. 

 

Till årsmötet är alla handlingar utskickade, dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, valberedningens förslag till val.
Den ekonomiska redovisningen är godkänd av revisorerna som har lämnat sin revisionsberättelse.

 

Har du några frågor eller synpunkter så är jag tacksam om du hör av dig. Vid tidigare digitala möten så har det visat sig gå bra
med att komma med inlägg, ställa frågor eller lämna synpunkter. Det är också förberett för möjlighet till röstning via Zoom om det skulle bli aktuellt. 

 

Välkommen till Ölands biodlarförenings första digital årsmöte (och förhoppningsvis det sista) nu på söndag den 15 november kl 14.00

 

Lämna årsrapport senast på årsmötet så är du med i lottdragningen om 10 trisslotter.