Välkommen till kurs i drottningodling
Lördagen den 25 maj börjar en kurs i drottningodling i distriktsbigården i Ingelstorp.
Kursledare Erik Olsson och Lars Jonsson
Kostnad 800:-
Vi lär ut hantverket med drottningodling.
Teori och praktik varvas.
Kursen pågår 25 maj, 29 maj, 4 juni, 17 juni 29 juni.
Kursen är begränsad till 8 deltagare.
Anmäl dig på epost adress lars56jonsson@telia.com

Lars Jonsson
Södra Kalmar biodlardistrikt
Telefon 070-5445 992

 

Drottningodlingskurs Öland 2019
* Kursen är ENDAST för medlemmar i Ölands Biodlarförening
* Vi som håller i kurserna är Lars-Eric Johansson på mellersta Öland och Oskar Werninge, på Södra Öland
* För att gå kursen måste du ha grundkunskaper i hur bisamhället fungerar

* Vi kommer att visa olika, enkla sätt att odla bruksdrottningar utan honungsförlust 
* Alla träffar sker i bigårdarna och fika tas med själv
* Kursen är kostnadsfri
* Inget eget material från egna bigården får tas med till träffarna, endast slöja och ev. engångshandskar
* Om odlingen gått bra finns möjlighet att köpa med sig en drottning eller färdig cell hem från Oskar
* Det går att anmäla sig till en eller till båda platserna/kurserna.
 
  Som ni vet gör och tycker alla biodlare som haft bi några år olika, därför lär man sig mer om man orkar med båda kurserna :) 


Anmäl till  drottningodling@olandsbiodlarforening.se
 
* Samling hos Lars-Eric,  Eriksberg

Lördag 25 Maj kl. 11:00
Lite teori, vilka drottningar ska man odla från, iordningställande av samhälle för olika sätt att odla, 
första omlarvning (olika odlingssätt)


Söndag 26 Maj kl. 11:00

Omflyttning av celler eller lådor, första omlarvning (olika odlingssätt)

Tordag 30 Maj kl.18:00

Celler buras och en del sätts i kläckningsskåp, andra omlarvning.

Onsdag 5 Juni kl.18:00.

Parningskupor iordningsställs, celler flyttas till parningskupor

Fredag 7 Juni kl. 18:00

Ev. kläckta drottningar märkes och färdiga celler sätts i parningskupor

Torsdag 20 Juni kl. 18:00

Kontroll av drottningar, tillsättning av drottningar


 
* Samling hos Oskar,  Alby

Tisdag 28 Maj kl. 18:00

Lite teori, vilka drottningar ska man odla från, iordningställande av samhälle för olika sätt att odla,
första omlarvning


Söndag 2 Juni kl.11:00

Celler buras och en del sätts i kläckningsskåp, andra omlarvning.
Undervisning till de som vill köpa puppor.


Lördag 8 Juni kl.11:00

Parningskupor iordningsställs, celler flyttas till parningskupor

Söndag 23 Juni kl.11:00

Kontroll av drottningar, tillsättning av drottningar 

 

 

 

Att lära sig drottningodling tillför en ny dimension till biodlingen.
Det behövs fler bra bidrottningar och fler behöver lära sig detta.
Och för den som är intresserad av natur och biodling är
drottningodling varken konstigt eller svårt.