Varroakvalstret måste bekämpas! Och minst två ggr/år.

Det pågår flera avelsprojekt(VSH) för att få fram bin som själva städar ut kvalstret men
vi är inte där ännu, därför måste kvalstret bekämpas om bisamhället ska överleva.
Det är viktigt att kontrollera mängden kvalster så vi inte behandlar i onödan, alla medel som vi
använder skadar bina dock inte på långa vägar så mycket som varroakvalstret gör.

Våren
Under eller strax efter pollendraget på sälg, kontrollera mängden kvalster med någon
av de föreslagna metoderna nedan.
Eller gör en behandling på ett samhälle i bigården under sen eftermiddag med HiveClean,
Myrsyra eller Oxalsyraförångning(sublimering).
Om nedfallet ett dygn senare är stort (20-30st kvalster) måste ytterligare behandling göras i hela bigården.
Är mängden under 5st kvalster behöver ingen behandling göras på våren.

Sommaren
Kontrollera mängden kvalster med någon av de föreslagna metoderna nedan omkring midsommar.
Eller, ta av skattlådorna för slungning och innan nya tomma sätts på gör en behandling på ett samhälle i
bigården under sen eftermiddag med HiveClean eller Myrsyra på en wettexduk.
Om nedfallet ett dygn senare är stort (20-30st kvalster) måste ytterligare behandling göras i hela
bigården. Är mängden under 5st kvalster behöver ingen behandling göras.

Hösten
Årets viktigaste!
Alla samhällen behandlas i samband med invintringen i mitten av augusti till första veckan i
september. Man kan använda den metod som man tycker är enklast, Thymol, Oxalsyrasublimering
eller Myrsyra.
Det är nu de bin som ska klara vintern föds och nu vill vi inte ha kvalster som skapar
virussjukdomar så bina försvagas och dör under vintern.

Vintern
Viktig behandling! Det är nu vi ser till att det finns så lite kvalster att bina kan utveckals bra
till våren. 
När man tror att allt yngel krupit ut görs årets sista behandling på alla samhällen.
Detta brukar ske på Öland under sista delen av november eller början på december.
Använd dropp eller sublimering av Oxalsyra för denna sista behandling.

 

Hur gör vi för att veta hur mycket kvalster som finns i samhället?

 * Ser man bin med deformerade vingar är samhället kraftigt angripet och
   behandling måste ske omgående.

*Nedfallsundersökning
  Enklaste sättet att påvisa varroa är genom nedfallsundersökning.
  Ett varroainlägg läggs på kupans botten och därefter räknas antalet kvalster
  som ramlat ner på inlägget.
  Finns 5 kvalster/dygn eller mer måste bekämpning göras, finns 10 kvalster/dygn är
  samhället kraftigt angripet. Nedfallsundersökning senare på sommaren är mindre
  tillförlitlig då myror och tvestjärtar gärna hämtar nedfallna kvalster.

*BeeScanning
  Ett annat sätt är "BeeScanning" där man tar ett antal bilder på yngelramarna med sin 
  mobiltelefon. Bilderna skickas på analys och man får svar direkt om angreppsgrad och
  får även tips om bekämpning. Har ännu inte så mycket erfarenhet av denna metod
  men tänker testa och jämföra med skakburken under sommaren.

  Läs mer om Beescanning här:

 

*Skakburk
  Ytterligare ett sätt att mäta mängden kvalster är med skakburken.
  Man tar 2-300st bin i burken, fyller på med kolsyra som söver ner bina tillfälligt
eller K-eller T-sprit som dödar bina,eller vatten med diskmedel,
eller pudersocker, olika sätt och synpunkter vilket som är bäst.

Går att läsa mer om här: 

Metod med k-sprit

Metod med diskmedel

Metod med pudersocker

Metod med Kolsyra(Cykelpump)