Premielista

Nedan är en förteckning på de som fått sig tilldelat premie ur Drottning Victorias fond för biskötsel

 

1977     Walter Frylestam               Löttorp                       
1978  -    
1979   -    
1980  Stenley Englund Böda  
1981  Bertil Pettersson  Borgholm  
1982  Bertil Ahlberg  Färjesraden   
1983  Birger Karlsson  Nybro   
1984  Artur Sigfridsson  Borgholm   
1985  Bernt Jonsson  Runsten   
1986  Helge Jönsson  Spjuterum   
1987   -     
1988  Ragnar Andersson  Löttorp   
1989  Sven-Olof Aleljung  Högsrum   
1990  Eric Lindhe  Färjestaden   
1991  Kåre Johannisson  Grönhögen   
1992   -     
1993   -    
1994  Sonja Nilsson  N Möckleby   
1995  Kaj Axelsson  Köpingsvik   
1996  Ingvar Lindahl  Åstad   
1997  Göran Backrot  Ryd   
1998  Bo Lindell  Fornbo Löttorp   
1999  Barbro Martinsson  N Kvinneby   
2000  Bengt-Ola Holgersson  Övra Vannborga   
2001  Olle Ljungström  St Frö   
2002  Ingegerd Edling Arnell  Tomteby   
2003  Irene Larsson  Träby   
2004  Karl-Erik Persson  Sättra   
2005  Hans Werthwein  Färjestaden   
2006  Göran Andersson  Övre Ålebäck   
2007  Gunnel Lundeberg  Korpskog   
2008  Göran Andersson  Mellböda   
2009  Hans Lundell  Lindby   
2010  Charlotte Harriesson  Löttorp   
2011  Lena Åsenius  Äpplerum   
2012  Håkan Alm  N Möckleby   
2013  Ola Jönsson   St Frö  
2014  Stellan Nilsson  Djupvik   
2015 Lars Jonsson Spjutterum  
2016 Emma Lee Ryd  
2017 Åsa, Richard Green Södvik  
2018 Lars-Eric Johansson Alböke  
2019 Christer & Vega Jonsson Räpplinge  
2020
Stina Johansson Borgholn  
2021 Oskar Werninge
Alby