Här skall du kunna få svar på vanliga enkla frågor om Biodling , honung och liknande. Vi tar tacksamt emot sådana frågor du tycker skall finnas med, skicka ett mail till info@olandsbiodlarforening.se

FRÅGOR:

Föreningens Swish: 123 633 21

Föreningens Bankgiro: 304-9814

Hur blir man Biodlare?
Man börjar med att ta kontakt med någon i föreningen för att få lite allmän information, sedan går man lämpligen en nybörjarkurs eller skaffar sig en läromästare

Vilken biras bör jag välja som ny biodlare?
Ölands Biodlarförening rekomenderar att vi använder Buckfast på Öland. Detta för att vi inte skall få några oönskade korsningar.

Behöver Bin en viss viloperiod under vintern? 
Nej

Var köper jag biredskap?
På Öland finns ingen som säljer biredskap. Däremot kan Eva-Britt Tågsjö ta hem redskap på beställning, följ denna länk   I övrigt hänvisas till olika biredskapshandlare, se vår länksida.

När kan man stödfodra på vintern?
Om man tror att bina har för lite foder kan man lägga lite foderdeg ovanpå ramarna. Har man en botten som går att öppna bakifrån kan man skjuta in foderdeg eller en låg ask med honung underifrån, detta stör inte bina och de kan ta fodret när de behöver det. I övrigt skall man vänta tills bina rensat sig.

 

Kan jag flytta ett samhälle en kortare sträcka ex 5-200 m ?
Ja. Det finns 2 sätt

1. Det säkra alternativet är att flytta samhället minst 3 km, låta det stå där en tid och sedan flytta till den nya platsen.

2. Det brukar gå att lura bina om man lutar en glas-plexieskiva framför flustret. Bina blir då förvirrade när dom kommer ut och tar då ny orientering. Har hört några säga att det går även bra med en plywoodskiva eller liknande.


Hur ska jag planera min trädgård för bigårdens placering?

 Hitta en lugn (vind) torr och lagom varm plats att placera kuporna, inte för nära bostaden. Kolla i vilka blommor och buskar det brukar finnas bin i omgivningen, dessa kan du plantera i trädgården. Du kan också läsa dig till vilka växter som är mest begärliga för bina och plantera dem i trädgården t.ex. krokus och vide på våren, murgröna sent på hösten. Olika dragväxters "värde" kan du kolla här.

Vad är det FÖRSTA tecknet på amerikansk yngelröta?

"Hålat" yngel (yngel som ser ut som en hagelsvärm) som beror på att bina rensat ut sjukt yngel. (Kan även ha andra orsaker än am. y-röta)

Mörka insjunkna cellock som även kan vara perforerade.

På följand länk finns en film (Eng) som visar hur man hittar amerikansk yngelröta. klicka här

Hur ofta ska man gå igenom ett samhälle ?
Ett besök i bisamhället brukar normalt innebära att man observerar samhällets foderförråd, drottningens kondition, svärmtendenser, det allmänna hälsotillståndet och utrymmet för honungen.

Under den intensiva perioden från senare delen av maj till ett par veckor efter midsommar är det viktigt att göra regelbundna besök i bisamhället, vanligen med 1014 dagars mellanrum om man är orolig för eventuella svärmar. Genom att vidta svärmdämpande åtgärder behöver du inte kontrollera lika ofta tex. att det alltid finns utrymme för drottningen att lägga nya ägg och att ha en ung svärmtrög drottning. Det bör alltid finnas en låda med plats för honung och gärna med några mellanväggar vilket också dämpar svärmlusten.

Beroende på vilken modell av drönarram du valt i varroabekämpningssyfte, avgör även detta hur ofta du behöver besöka bina. Från var sjunde till var tionde (tjugonde) dag.

Är det alltid den gamla drottningen som är i svärmen?
Det är alltid den gamla drottningen som är i svärmen.

Kan det bli en svärm innan ny drottning har krupit ut?
Det blir alltid en svärm innan den nya drottningen kryper ut.

Hur gammal kan en drottning bli?
En drottning kan bli upp till 5 år, men är inte så produktiv de sista åren

Hur länge kan man ha drottningen?
När det gäller bruksdrottningar är de som mest produktiva de 2 första åren. men avelsdrottningar brukar byta själva (stilla byte)

Hur hittar man drottningen?
Om du klickar här kan du ladda ner en beskrivning på hur man kan hitta en drottning.

Om man har två yngelrum kan man minska antalet ramar att leta bland genom att lägga in ett extra spärrgaller mellan yngelrum, vänta 5-6 dagar och sedan kolla i vilken låda det finns nylagda ägg. 

Hur byter man en drottning?
Det enklaste är att ta död på den gamla drottningen och stänga in den nya i i bur med foderdeg. Buren placeras mellan ett par yngelramar. Glöm inte ta bort förseglingen så att bina kan äta ut henne.

När byter man en arg drottning i en avläggare?
Den byter man så fort som möjligt. Är det sent på året kan man göra det i samband med invintringen. (Glöm inte ta bort den arga drottningen)

Hur byter jag drottning i ett elakt samhälle?
Det bästa är att flytta det arga samhället 4-5 meter bort sent på kvällen när bina är inne. Samtidigt sätter man dit en ny kupa på den gamla platsen med en ny drottning i utätningsbur + lite bin. På morgonen när bina från det arga samhället flyger ut efter nektar, går dom in på den gamla platsen med den nya drottningen. När det gått 2-3 dagar kan man gå in i det arga smhället och döda den arga drottningen som då har mindre med bin som är yngre och inte så arga. När drottningen är borta sätter man lådan på det nya samhället med tidningspapper (ett ark) mellan. Kolla efter drottningceller i det gamla yngelrummet efter ca 8 dagar.

Fördelar och nackdelar vid behandling av varroa med oxalsyra, myrsyra och tymol.
Om du klickar här kommer du till en beskrivning av för- och nackdelar.
Hur man gör behandlingen hittar du här.
Dessa behandlingar kan med fördel kombineras med drönarutskärning.