Här skall du kunna få svar på vanliga enkla frågor om Biodling , honung och liknande. Vi tar tacksamt emot
sådana frågor du tycker skall finnas med, skicka ett mail till info@olandsbiodlarforening.se

Föreningens Swish: 123 633 21
Föreningens Bankgiro: 304-9814

 

FRÅGOR:

Hur blir man Biodlare?
Man börjar med att ta kontakt med någon i föreningen för att få lite allmän information,
sedan går man lämpligen en nybörjarkurs eller skaffar sig en läromästare

Vilken biras bör jag välja som ny biodlare?
Ölands Biodlarförening rekomenderar att vi använder Buckfast på Öland.
Detta för att vi inte skall få några oönskade korsningar.

Behöver Bin en viss viloperiod under vintern? 
Nej

Var köper jag biredskap?
På Öland finns ingen som säljer biredskap. Däremot kan Eva-Britt Tågsjö ta hem
redskap på beställning, följ denna länk 
Varje vår gör vi en sambeställning i föreningen, varorna hämtas i Himmelsberga och vi
delar på transportkostnaden. Information om när och hur kommer att finnas på hemsidan och
gå ut även via e-mail.

I övrigt hänvisas till olika biredskapshandlare, se vår länksida.

När kan man stödfodra på vintern?
Om man tror att bina har för lite foder kan man lägga lite foderdeg ovanpå ramarna.
Har man en botten som går att öppna bakifrån kan man skjuta in foderdeg eller
en låg ask med honung underifrån, detta stör inte bina och de kan ta fodret när de behöver det.
I övrigt skall man vänta tills bina rensat sig.

Kan jag flytta ett samhälle en kortare sträcka ex 5-200 m ?
Ja. Det finns 2 sätt, och man kan göra det när som helst, bäst vår och höst när de är lätta att bära.

1. Det säkra alternativet är att flytta samhället minst 3 km, låta det stå där en tid och sedan
flytta till den nya platsen.

 

  2. Det brukar gå att lura bina om man lutar en glas-plexieskiva framför flustret.
  Bina blir då förvirrade när dom kommer ut och tar då ny  orientering.
  Har hört några säga att det går även bra med en plywoodskiva eller liknande.

 

 

Hur ska jag planera min trädgård för bigårdens placering?
Hitta en lugn (vind) torr och lagom varm plats att placera kuporna, inte för nära bostaden.
Kolla i vilka blommor och buskar det brukar finnas bin i omgivningen, dessa kan du plantera i trädgården.
Du kan också läsa dig till vilka växter som är mest begärliga för bina och plantera dem i trädgården
t.ex. krokus och vide på våren, murgröna sent på hösten. Olika dragväxters "värde" kan du kolla här.

Är det samma näringsvärde i den bruna honungen?
Ja, det är nog till och med lite bättre. Uppköpare betalar mer för skogshonung(Honungsdagg)

Kan vi som biodlare ha någon medicinsk användning av propolis?
Propolis, alltså det bina samlar in från trädens knoppar och kåda från barrväxter ska vara mycket bra vid bl.a
läkning av sår och ska ha kraftigt svampdödande och antibakteriella egenskaper.
Förr användes det mycket tillsammans med kåda mot inflammerade sår. Om det är vetenskapligt bevisat
vet jag inte men inte omöjligt. Det är mycket jobb att liksom pollen rensa och torka,
men bra att tugga och äta. Gott? Upp till var och en att bedöma…

Hur ofta ska man gå igenom ett samhälle ?
Ett besök i bisamhället brukar normalt innebära att man observerar samhällets foderförråd,
drottningens kondition, svärmtendenser, det allmänna hälsotillståndet och utrymmet för honungen.

Under den intensiva perioden från senare delen av maj till ett par veckor efter midsommar är det viktigt
att göra regelbundna besök i bisamhället, vanligen med 10–14 dagars mellanrum om man är orolig
för eventuella svärmar. Genom att vidta svärmdämpande åtgärder behöver du inte kontrollera lika ofta
tex. att det alltid finns utrymme för drottningen att lägga nya ägg och att ha en ung svärmtrög drottning.
Det bör alltid finnas en låda med plats för honung och gärna med några mellanväggar vilket också dämpar svärmlusten.
Beroende på vilken modell av drönarram du valt i varroabekämpningssyfte, avgör även detta hur ofta du behöver
besöka bina. Från var sjunde till var tionde (tjugonde) dag.

Om man invintrar på två lådor- Är det bra att ha ett yngelrum och en matlåda överst eller spelar det någon roll?
Vid invintring är det viktigt att det sker på binas villkor. Ett samhälle har alltid sitt yngel under maten.
Allteftersom hösten kommer minskar yngelsättningen och den mat som samlats in under sommaren eller som vi gett dem
i form av socker finns alltså över bina. När kylan kommer ska det finnas utrymme för bina att krypa in i tomma celler UNDER maten.
För de flesta samhällena är en låda Lågnormal för lite under högsäsong, det utlöser bara svärmning med en låda.
Tänk på att vid fullt drag på sommaren samlas mängder av nektar in som består av 85% vatten och den läggs
helt okontrollerat i hela samhället och kan blockera drottningens äggläggning med svärmning som följd.
Sen tar bina hand om så mycket nektar de hinner med på natten och bär upp den över ynglet, och torkar den till under 20%.
Så, låt två lådor vara kvar på vintern så löser bina detta bättre än biodlaren.

Vad är det FÖRSTA tecknet på amerikansk yngelröta?
"Hålat" yngel (yngel som ser ut som en hagelsvärm) som beror på att bina rensat ut sjukt yngel.

(Kan även ha andra orsaker än am. y-röta)
Mörka insjunkna cellock som även kan vara perforerade.
På följand länk finns en film (Eng) som visar hur man hittar amerikansk yngelröta. klicka här

Fördelar och nackdelar vid behandling av varroa med oxalsyra, myrsyra och tymol.
Om du klickar här kommer du till en beskrivning av olika metoder.
Hur man gör behandlingen hittar du här.
Dessa behandlingar kan med fördel kombineras med drönarutskärning.

Om man droppar Oxalsyra på ett samhälle som är invintrat på två lådor- måste man dela på
samhället och droppa i båda?

Behandling med Oxalsyra görs i nov-dec och det är viktigt att dropparna kommer på bina, det är ingen mening
att droppa ner i tomma kakgator. Normalt räcker det att droppa på bina i övre lådan.
Det finns de som invintrar på 9 ramar för att det ska gå att skjuta lite på ramarna för att komma åt bina i
nedre lådan och slippa dela samhället om klungan sitter i underlådan.
De som har några fler samhällen och invintrar på två eller flera lådor har stor fördel av att behandla med
förångad Oxalsyra (Sublimering) vilket blir mer effektivt och stör samhället betydligt mindre.

Hur många av oss använder appen ”Beescanning”? Fungerar den?
Beescanning är en app till mobiltelefonen där man tar ett antal (10-30) bilder av bina på sidorna
av ramarna. Dessa bilder samlas i en ”collection” per samhälle
och skickas upp för analys,
går bra att skicka när man kommer hem där man kanske har
en billigare uppkoppling mot internet.
Man får svar ganska omgående på hur
mycket samhället är angripet och lite råd på vad man ska
göra för åtgärd.

Ja, den fungerar, den hittar antal kvalster och ev. vinglösa bin. Vår och sommar 2019 kommer jag
att göra mer omfattade tester vilka kommer att redovisas
på vår hemsida //Lars-Eric.

Jag har problem med myror, om man strör ””Myrr” runt benen på kupan riskerar man att få
in giftet i honungen?
Bina är noga med att ej få in gift i kupan och de kastar ut ett bi som fått på sig giftet.
Ett bättre sätt än att använda gift till stackmyror är att hälla ut en påse socker en bit från kuporna.
Det är då enklare för myrorna att ta det sockret än att slåss med bina.
Lite jobbigare är det med de olika arterna av små svartmyror. Ofta gör de inte någon skada på bina,
det är mer biodlaren som blir irriterad av att se myrorna när taket på kupan lyfts av, men de kan ge sig på
äldre frigolitkupor.

Hur förvaras ramarna under vintern efter ättiksyrabehandling?
Behandling med 75%:ig ättiksyra används för att förhindra att vaxmal äter sönder vaxet på ramarna
under hösten. Bra sätt är att stapla upp lådorna utomhus och sätta ett fat med ca 2,5dl ättiksyra med en bit
vettexduk i överst på stapeln, sätt på tak och låt stå tills ättiksyran har dunstat bort. Tänk på att
ättiksyran gör att allt som kan rosta rostar rejält, så undvik behandling inomhus.
När syran dunstat ta in lådorna och lägg ett tidningspapper mellan varje låda för att förhindra angrepp
av nya vaxmal på våren, malen verkar inte gilla trycksvärta och det funkar bra. Eller varför inte lägga en
kvist med malört i varje låda, kan också fungera.
Om man har angrepp av vaxmal redan i bisamhället, är samhället för svagt och har varit det under ett tag
av någon anledning, svag drottning eller någon sjukdom. Vaxmal ger sig inte på ett normalt samhälle,
mer än i springor på kupans botten där vaxsmulor kan samlas.

Är det alltid den gamla drottningen som är i svärmen?
Det är alltid den gamla drottningen som är i svärmen.

Kan det bli en svärm innan ny drottning har krupit ut?
Det blir alltid en svärm innan den nya drottningen kryper ut.

Hur gammal kan en drottning bli?
En drottning kan bli upp till 5 år, men är inte så produktiv de sista åren

Hur länge kan man ha drottningen?
När det gäller bruksdrottningar är de som mest produktiva de 2 första åren. men avelsdrottningar
brukar byta själva (stilla byte)

Hur hittar man drottningen?
Om du klickar här kan du ladda ner en beskrivning på hur man kan hitta en drottning.

Om man har två yngelrum kan man minska antalet ramar att leta bland genom att lägga in ett
extra spärrgaller mellan yngelrum, vänta 5-6 dagar och sedan kolla i vilken låda det finns nylagda ägg. 

Hur byter man en drottning?
Det enklaste är att ta död på den gamla drottningen och stänga in den nya i i bur med foderdeg.
Buren placeras mellan ett par yngelramar. Glöm inte ta bort förseglingen så att bina kan äta ut henne.

När byter man en arg drottning i en avläggare?
Den byter man så fort som möjligt. Är det sent på året kan man göra det i samband med invintringen.
(Glöm inte ta bort den arga drottningen)

Hur byter jag drottning i ett elakt samhälle?
Det bästa är att flytta det arga samhället 4-5 meter bort sent på kvällen när bina är inne. Samtidigt
sätter man dit en ny kupa på den gamla platsen med en ny drottning i utätningsbur + lite bin.
På morgonen när bina från det arga samhället flyger ut efter nektar, går dom in på den gamla platsen
med den nya drottningen. När det gått 2-3 dagar kan man gå in i det arga smhället och döda den
arga drottningen som då har mindre med bin som är yngre och inte så arga.
När drottningen är borta sätter man lådan på det nya samhället med tidningspapper (ett ark) mellan.
Kolla efter drottningceller i det gamla yngelrummet efter ca 8 dagar.