VARROADAG    ...alltid kl.14.00

Föreningsbigården  Himmelsberga

Denna dag visar vi hur varroabekämpning går till i praktiken.

Höstarna blir längre och längre, och då föds massor av kvalster i samhället
vilket bidrar till kraftigt ökad vinterdödlighet.

 
Välkomna!

 

Varroa destructor