VARROADAG 31 juli 2022   ...alltid kl.14.00

Föreningsbigården  Himmelsberga

Denna dag visar vi hur varroabekämpning går till i praktiken

 

 

Varroakvalstret i våra samhällen bidrar till kraftigt ökad vinterdödlighet.
För att visa hur olika behandlingar görs på hösten innan eller under invintringen
ordnar vi praktiska visningar på Öland under 2022 på föreningsbigården i Himmelsberga.

 
 Välkomna!

 

Varroa destructor