Honungshantering I samverkan med ...alltid kl.14.00

6 Okt Honungshanteringsträff –  i Folkan, Storgatan 39 Borgholm

Vi har bjudit in Jesper Nyberg som är livsmedelsinspektör i Borgholm.
Jesper kommer att informera om livsmedelslagstiftningen och de ganska omfattande
regler som finns om hur en godkänd etikett ska se ut.

 • Hur ympar man sin honung på bästa sätt och honungshantering i övrigt?

 • Ta gärna med dig egen honung som smakar annorlunda eller lite underligt så kan vi
  resonera om varför?

 • Hur bedömer våra honungsbedömare inlämnad honung? Vad tittar dom på och vad är
  godkänt respektive inte ok?

 • Ta med egen honung som du vill lämna in för bedömning.
  Titta på hemsidan, www.olandsbiodlarforening.se hur du ska göra, burk utan märkning, ifylld blankett etc

 • Sista inlämning till honungsbedömningen. Bedömningen sker vid senare tillfälle.
 • Vi ordnar kaffe och kaka till självkostnadspris men det går ju bra att ta med eget också.

  Välkomna!NOTERA!
Godkänd honungsbedömning är ett krav för att medlemmar

ska få använda föreningens eller SBR:s etikett.