Honungshantering I samverkan med ...alltid kl.14.00

Planerad träff ej bestämd ännu på grund av Coronaläget

Önskar du få årets honung bedömd går det bra att lämna en burk till någon i
styrelsen. 

Glöm inte ta med ifyllt bedömningskort (det som medföljer bitidningen) och
ifylld blankett bihusesyn.

NOTERA!
Godkänd honungsbedömning och genomförd Bihusesyn är ett krav för att
medlemmar
ska få använda föreningens eller SBR:s etikett.