Honungshantering I samverkan med ...alltid kl.14.00

INSTÄLLD 4 okt Honungshanteringsträff i Vuxenskolans lokal i Borgholm.
Vi pratar om honungshantering och ympning.

 • Hur ympar man sin honung på bästa sätt och honungshantering i övrigt?

 • Ta gärna med dig egen honung som smakar annorlunda eller lite underligt så kan vi
  resonera om varför?

 • Hur bedömer våra honungsbedömare inlämnad honung? Vad tittar dom på och vad är
  godkänt respektive inte ok?

 • Ta med egen honung som du vill lämna in för bedömning.
  Titta på hemsidan, www.olandsbiodlarforening.se hur du ska göra, burk utan märkning, ifylld blankett etc

 • Sista inlämning till honungsbedömningen. Bedömningen sker vid senare tillfälle.
 • Vi ordnar kaffe och kaka till självkostnadspris men det går ju bra att ta med eget också.

  Välkomna!

Önskar du få årets honung bedömd går det bra att lämna en burk till någon i
styrelsen eller i vårt förråd i Himmelsberga på söndagar mellan 14:00 - 16:00 fram till
18 oktober
. Glöm inte ta med ifyllt bedömningskort (det som medföljer bitidningen) och
blanketten bihusesyn.

NOTERA!
Godkänd honungsbedömning och genomförd Bihusesyn är ett krav för att
medlemmar
ska få använda föreningens eller SBR:s etikett.