Honungshantering I samverkan med ...alltid kl.14.00

 
NOTERA! Godkänd honungsbedömning och genomförd bihusesyn krävs för
honungsbedömning och är även ett krav för att medlemmar ska få använda föreningens
eller SBR:s etikett eller sigill.