Föreläsningar 2019 i samverkan med 

 

 • Varroaresistenta bin
  Söndag den 10 mars, kl 14.00-16.00, Albökegården, Alböke.
  Biodlarnas VSH-projekt syftar till att hitta och avla fram honungsbin med resistens mot varroa.
  Projektet har pågått en tid och nu kommer projektledaren Rickard Johansson till Öland och berättar om sitt arbete och resultat.
  Ingen avgift för distriktets medlemmar. Kaffe och macka ingår
  Anmälan
  : alboke@olandsbiodlarforening.se   Ange antal personer som kommer
  I samarbete med Södra Kalmars biodlardistrikt

 

 • Drottningodling och avläggare
  Söndag 31 mars, kl 14.00 – 16.00, Capellagården Vickleby
  Valter Sandberg och Jan Johansson, Tingsryd, berättar om drottningodling och avläggare.
  Valter och Jan är aktiva i Hästrikets Biodlarförening och har lång erfarenhet drottningodling och avläggarproduktion.
  Ingen avgift för distriktets medlemmar. Kaffe och macka ingår
  Anmälan: capella@olandsbiodlarforening.se  Ange antal personer som kommer
  I samarbete med Södra Kalmars biodlardistrikt