Årsmöte 2018

 

 

 Efter en god lunch på Ekerum 
 påbörjades årsmötesförhandlingarna.
 Göran Backroth höll i klubban som
 många gånger tidigare.             
 

 Nästan 50 medlemmar kom till
 årsmötet, vilket var mycket glädjande!

 

 

 

 

 

 

 Här avtackas de avgående   
 styrelsemedlemmarna Stellan, Lars
 och Anna.
 

 Nytt för i år var att medlemmarna på
 årsmötet fick i uppgift att utse den
 godaste honungen. Stellan som kan
 honungsbedömning övervakade.

 Godaste honungen på Öland år 2018. 

 Här har vi vinnaren!
 Vår nye ordf