ÅRSRAPPORT

Vi är mycket tacksamma om du vill lämna årsrapport över din biodling.

Rapporten behövs för statistikändamål, bla vinterdödlighet, och underlag för äskande av pengar på nationell nivå, m.m. Samt att kunna visa hur duktiga Ölands Biodlare är.

Rapporten lämnas senast på årsmötet eller skickas till Eva-Britt Tågsjö  (eva-britt.tagsjo@telia.com )

Bland alla som lämnat rapport lottar vi ut 10 trisslotter, (dragning på årsmötet).

Blankett kan du ladda ner från SBRs hemsida.