BIGÅRDSTRÄFFAR 2021   I samverkan med ...alltid kl.14.00

 

Bigårdsträffarna är preliminära då vi inte vet hur pandemin och reglerna för sammankomster blir under året

 

 16 maj 2021  Anders Elfving, Mörbylånga

 13 juni 2021  Solliden, Borgholm.  Bigården och parken kommer att visas

  5 sept 2021  Jörgen Nilsson, Färjestaden

 

Förhoppningsvis kommer vi även kunna genomföra fler praktiska övningar i Himmelsberga under året.

 

Inte bara medlemmar utan även alla andra som är intresserade av bin och biodling är hjärtligt välkomna!
Ta med fikakorg!

 

 VARROADAG 1 augusti 2021   ...alltid kl.14.00
 Denna dag visar vi hur varroabekämpning går till i praktiken
 För att ingen ska behöva köra så långt gör vi detta i bigårdar på tre platser
 Närmare information kommer under sensommaren
 Välkomna!

  •  Barbro Martinsson, Norra Kvinneby, södra Öland
  •  Lars-Eric Johansson, Eriksberg/Alböke, Norra Öland
  •  Lars Jonsson,  föreningsbigården i Himmelsberga