BIGÅRDSTRÄFFAR 2019 I samverkan med ...alltid kl.14.00
Inte bara medlemmar utan även alla andra som är intresserade av bin och biodling är hjärtligt välkomna! Ta med fikakorg!

 

Ej fastställt