Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2021-07-04    Sidan "Våra bin" uppdaterad
 2021-07-02    Sidan "Köp och Sälj" uppdaterad
 2021.06-02    Sidan "Bigårdsträffar'' uppdaterad
 2021-05-28    Sidan "Fortsättningscirkel" uppdaterad
 2021-05-28    Sidan "Nybörjarcirkel" uppdaterad
 2021-04-22    Sidan "Honungsdepå" uppdaterad

 

 


                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

 

Nu går det att anmäla sig till både Nybörjarkurs och Fortsättningskurs i biodling

Varroabehandling med myrsyra, läs här

 

Varroadag på Norra Öland
Vi diskuterade behandlingar och att vi måste kontrollera anngreppsgraden för att veta hur många
behandlingar som måste göras på hösten för att bisamhället ska överleva vintern!

Se film hur du kontrollerar här


 

                     

 

 

 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 2021-06-14   Karta över smittade områden av Amerikansk yngelröta

 

  Läs mer här på jordbruksverkets sida

 

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________


 ______________________________________________________________