Välkommen till vår hemsida   

 

Sida uppdaterad/ändrad:

                                                                                              

2019-08-15       Sidan "MinaBin" uppdaterad
2019-08-14       Sidan "Honung och Bin" uppdaterad
2019-08-08       Sidan "Etikett och Sigill" uppdaterad

2019-08-05      
Sidan "Fortsättningscirkel" uppdaterad
2019-07-12       Sidan "Köp och sälj" uppdaterad
2019-07-09      
Sidan "Nybörjarcirkel" uppdaterad
2019-05-23       Ny sida "Fadder"

Antal besök: [counter]

_____________________________________________

Aktiviteter

2019-08-21       Styrelsemöte kl: 18.00,  Borgholm

2019-09-01       Bigårdsträff Mona Karlsson och Stefan Persson Högtomtagatan 5, Borgholm


2019-10-09       Fortsättningscirkel börjar onsdagen den 9:e oktober

 


FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland
Beslutet från Jordbruksverket

Nya kartor skydds-övervakningsområden  2019-08-07

Frågor och svar från Jordbruksverket om det nya regelverket, läs här

 Bi-nyheter


Nästan 50 biodlare på Bigårdsträff i Södvik
hos Åsa och Rikard Green!