Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2020-10-11    Sidan "Kallelse till årsmöte uppdaterad"
 2020-10-08    Sidan "Årsrapport" uppdaterad
 2020-09-11    Sidan "Föreningen säljer" uppdaterad
 2020-09-11    Sidan "Honungsbedömning" uppdaterad
 2020-08-11    Sidan "Nybörjarcirkel" uppdaterad

 

 


                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

  Aktiviteter

  > ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTE   15 nov 2020 på plats eller digitalt, klicka här  
   
 >  LÄMNA IN ÅRSRAPPORTEN FÖR 2020, klicka här  
   
 > Nu kan du anmäla dig till nybörjarkurs våren 2021 
 

 

 ______________________________________________________________

 Nu inför årsmötet passar det med en liten återblick på Ölands Biodlarförening
 som i år fyller 105 år!


Norra Ölands biodlarförening (så hette föreningen från starten) konstituerades den 20 maj 1915
hos trädgårdsmästare Olaus Lindström, som blev föreningens förste ordförande.

Vi vill gärna visa ett par bilder från 1915 från Olaus Lindströms bigård på Badhusgatan i Borgholm,
och på Olaus själv, vilka skickats till oss av Inger Ekh, vilket vi är mycket tacksamma för.
Olaus var hennes farmors pappa.

1915 fanns 11 medlemmar, som ägde 82 halmkupor och 23 ramkupor.
Honungsskörden var i snitt 23,7 kg/samhälle.

  Olaus Lindströms
     bigård i
Borgholm 1915

Mer om Ölands
Biodlarförenings
historia hittar du
här
 

 

 ______________________________________________________________

 

FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland

Nya kartor skydds-övervakningsområden  ang. Amerikansk Yngelröta 2020-10-09

Jordbruksverket och det nya regelverket, läs här

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________