Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2022-01-26    Ny sida "Medlemsblad 2022"
 2022-01-07    Sidan "Biodlarcafé" uppdaterad
 2022-01-07    Sidan "Bigårdsträffar" uppdaterad  
 2022-01-07    Sidan "Föreläsningar" uppdaterad
 2022-01-07    Sidan "Honungshantering" uppdaterad
 2021-10-20    Ny sida "Skakburk, Test .."
     

 

 


                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

 

» 2022-02-09 Styrelsemöte 19.00,  via Zoom

» Nu går det att anmäla sig till Nybörjarkurs i biodling

________________________________________________________________________________________________________________

  
Nu ska det vara lugn och ro i bigården...
          

 

 ______________________________________________________________

 

______________________________________________________________

 

 2021-10-22   Ny karta över smittade områden av Amerikansk yngelröta
                          Läs mer här på jordbruksverkets sida

 

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________


 ______________________________________________________________