Välkommen till vår hemsida   

 

Sida uppdaterad/ändrad:
2019-12-04      Sidan "MinaBin" uppdaterad
2019-11-19       Ny karta över Am Yngelröta
2019-11-12       Universalbotten uppdaterad
2019-11-06       Sida "Nybörjarcirkel" ändrad                        
2019-10-18       Ny sida "Honungslotteriet"

                                                                                                                                      

 

 

 Antal besök: [counter]
 ______________________________________________________________

Aktiviteter

2020-01-15       Styrelsemöte, 18:00,  Borgholm
2020-03-03       Nybörjarcirkel börjar 3 mars 2020

 ______________________________________________________________

FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland
Beslutet från Jordbruksverket

Nya kartor skydds-övervakningsområden  2019-11-19

Frågor och svar från Jordbruksverket om det nya regelverket, läs här

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

  ______________________________________________________________

 

ÖVER 50 MEDLEMMAR KOM TILL ÅRSMÖTET!!!

Rickard Green avtackades efter många år i styrelsen.
Titeln "Ölands bästa honung" gick i år till Åsa Green (norr) och Göran Backrot (söder).