Välkommen till vår hemsida   

    Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2023-03-24     Sidan "Sälj" ändrad
 2023-03-24     Sidan "Köp" ändrad
 2023-02-09     Ny sida "Program 2023"
 2023-01-28     Sidan "Köp och Sälj" ändrad
 2022-10-23     Ny sida "OAE(Oxalic Acid Extended)"

 

 


 ______________________________________________________________

 

» 2023-05-21   Bigårdsträff  Göran Andersson, Mellböda

 

__________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Honungsbedömning Ölands Biodlarförening 2022

     

Klicka här för att se en film om hur vi gör honungsbedömning på Öland!

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

 

Amerikansk yngelröta hittad i södra Kronoberg

Ni som tänker köpa bin, var noga med att kontrollera
var det finns konstaterad yngelröta!

Här nedan är nya kartan över smittade områden

 
2023-01-20   Karta över smittade områden av Amerikansk yngelröta

                          Läs mer här på jordbruksverkets sida

 

 __________________________________________________________

  Bi-nyheter

 • Vaccin mot amerikansk yngelröta godkänd i USA

  Världens första vaccin mot amerikansk yngelröta har godkänts för användning av 
  den amerikanska regeringen. 
  I en artikel i The Guardian berättas det att US Department of Agriculture (USDA) 
  har beviljat en villkorlig licens för ett vaccin, för att hjälpa till att skydda honungsbin från amerikansk yngelröta.
  Vaccinet, som till en början kommer att vara tillgängligt för kommersiella biodlare, 
  syftar till att stävja amerikansk yngelröta, en allvarlig sjukdom som kan försvaga 
  och döda hela bisamhällen. 
  För närvarande finns det ingen medicin mot sjukdomen, som har påträffats i en fjärdedel av bikupor i vissa delar av USA. 
  Detta kräver att biodlare måste förstöra och bränna alla infekterade kolonier för att 
  förhindra att sjukdomen sprid sig vidare.

  Vaccinet ger nya larver immunitet
  Vaccinet fungerar genom att inkorporera några av bakterierna i drottninggelén. 
  En del av vaccinet hamnar i drottningens äggstockar och de larver som sen utvecklas har immunitet när de kläcks.

  Amerikansk yngelröta har sitt ursprung i USA och har sedan dess spridit sig över världen. 
  Dalan sa att genombrottet kan användas för att hitta vacciner för andra birelaterade sjukdomar, som den europeiska versionen av yngelröta.

   

 _____________________________________    ___________________