Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

2020-03-12   Sidan "MinaBin" uppdaterad
2020-03-05   Sida "Köp och Sälj" uppdaterad
2020-01-01     Program 2020 uppdaterad

 

 

Med respekt och hänsyn till det rådande läget så ställer vi in följande:

Föredrag om Beescanning av Björn Lagerman i Rydberggården i Algutsrum
den 22 mars och Biodlarcafe på Kalk i Löttorp söndag den 29 mars.

Vi hoppas att kunna hålla dessa aktiviteter vid ett senare tillfälle när
samhället har normaliserats.

Ha det gott och fokusera på det positiva, våren kommer,
bina flyger, växter och blommor slår ut, flyttfåglarna återkommer…… 

Styrelsen

                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

Aktiviteter

2020-04-08
  Styrelsemöte Borgholm
2020-05-17   Bigårdsträff Anders Elfving, Mörbylånga
                            

 

 ______________________________________________________________

FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland
Beslutet från Jordbruksverket

Nya kartor skydds-övervakningsområden  ang. Amerikansk Yngelröta 2019-11-18

Frågor och svar från Jordbruksverket om det nya regelverket, läs här

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________