Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

2020-08-11   Sidan "Nybörjarcirkel" uppdaterad
2020-07-30   Sidan "MinaBin" uppdaterad
2020-07-12   Sida "Köp och Sälj" uppdaterad
2020-05-30   Sida "Fördjupningscirkel" uppdaterad
2020-05-15   Sida "Film" uppdaterad

 

 


                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

  Aktiviteter

 >Nu kan du anmäla dig till nybörjarkurs våren 2021
 >2020-08-19  Styrelsemöte 18:00

 >Du som inte var med på vår första digitala biodlarträff

   Här kan du titta på träffen, klicka här
   OBS! På träffen pratar Oskar om skakburken och det råkade bli fel antal.
   
Max kvalster ska vara 2% eller 6st kvalster på 300 bin.

 >Se film från Föreningsbigården i Himmelsberga där Lars visar hur enkel

   en behandling med myrsyra är.
   Läs mer om varroa på vår hemsida.

 

 ______________________________________________________________

 

Denna underliga vår när vi inte kan träffas
på Café eller bigårdsträff
kan vi kanske passa på
att lyssna på hur andra sköter sina bin.

Under Utbildning/Film finns några länkar till
filmer både på
svenska och engelska.

 

Är du lite orolig över vad som ska göras i
bigården nu när våren är här?
Behöver du diskutera med någon om
dina funderingar?
Eller bara ha någon att prata med.

Gå med i Bi-kompis så försöker vi hitta
en biodlarkompis i din närhet!

Klicka här

 

 

FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland
Beslutet från Jordbruksverket

Nya kartor skydds-övervakningsområden  ang. Amerikansk Yngelröta 2020-08-07

Frågor och svar från Jordbruksverket om det nya regelverket, läs här

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________