Välkommen till vår hemsida   

 

Sida uppdaterad/ändrad:

2019-11-12       Universalbotten uppdaterad
2019-11-06       Sida "Nybörjarcirkel" ändrad
2019-10-23       Årsmöte 17 nov 14:00
2019-10-22       Årets sista karta över Am Yngelröta                              
2019-10-18       Ny sida "Honungslotteriet"
2019-09-14       Lämna in årsrapport!

 

 

 Antal besök: [counter]
 ______________________________________________________________

Aktiviteter

2019-11-06       Nybörjarcirkel börjar 3 mars 2020

2019-11-27       Styrelsemöte Borgholm 18.00

 ______________________________________________________________

FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland
Beslutet från Jordbruksverket

Nya kartor skydds-övervakningsområden  2019-10-22

Frågor och svar från Jordbruksverket om det nya regelverket, läs här

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

  ______________________________________________________________

 

ÖVER 50 MEDLEMMAR KOM TILL ÅRSMÖTET!!!

Rickard Green avtackades efter många år i styrelsen.
Titeln "Ölands bästa honung" gick i år till Åsa Green (norr) och Göran Backrot (söder).