Välkommen till vår hemsida   

 

Sida uppdaterad/ändrad:

                                                                                              

2019-07-12       Sidan "Köp och sälj" uppdaterad
2019-07-09      
Sidan "Nybörjarcirkel" uppdaterad
2019-06-03      
Sidan "Etikett och Sigill" uppdaterad
2019-07-07       Sidan "MinaBin" uppdaterad
2019-05-29      
Sidan "Fortsättningscirkel" uppdaterad
2019-05-23       Ny sida "Fadder"

Antal besök: [counter]

_____________________________________________

Aktiviteter

2019-08-03       Inga Etiketter kan beställas mer förren 2 augusti, Semester.

2019-08-04       Bigårdsträff, Åsa och Rickard Green, Östra Södvik 49, Löttorp

2019-05-23       Kontakta oss här om Du önskar en fadder eller vill vara en!

2019-10-08       Fortsättningscirkel börjar tisdagen den 8:e oktober

 


FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland
Beslutet från Jordbruksverket

Nya kartor skydds-övervakningsområden  2019-07-11

Frågor och svar från Jordbruksverket om det nya regelverket, läs här

 Bi-nyheter


Vi behöver unga biodlare!

Liv, 7 år, fixar och donar med sina bin i Alvedsjö.
Klarar allt under lite vägledning av morfar. Säkert en framtida biodlare!

     

 

Barnaktivitet 2019-07-10 på Himmelsberga

Idag hölls träffen av Ola Herrloff och Lars Jonsson.
Det kom ca10 barn med föräldrar från både Sverige och Danmark
och vi hade en fin stund med väldigt intresserade barn och vuxna.

 

 

 

Nästa träff 15 augusti 2019  kl 14:00. Välkomna!!