Välkommen till vår hemsida   

 

   Sida uppdaterad/ändrad:

                                                                                              

       

       
  2019-03-11 Alla Sidor "Varroa" uppdaterade  
  2019-02-24 Sida "Drottningodling" uppdaterad  
  2019-03-09 Sida "MinaBin" uppdaterad  
       
       
       

Antal besök: [counter]

 _______________________________________________

 

Aktiviteter

2019-03-31       Föreläsning Drottningodling och Avläggare, Capellagården Vickleby

2019-05-25/28  Drottningodlingskurser Öland, läs mer här

2019-04-27       SBR Biodlingskonferens, Lessebo


Nytt regelverk om bitillsyn trädde i kraft 1 jan 2019

-Ett större ansvar faller på biodlaren.
-Om sjukdom konstaterats inrättas ett skyddsområde tre km runt den smittade bigården.
-Församlingsgränserna försvinner och ingen besiktning behövs för flyttning av samhällen
 eller material om inte området är förklarat smittat eller flytt sker till en annan zon
 tex ej "varroasmíttat" område.
-mm

Här kan du läsa hela texten från jordbruksverket
Och här direkt på jordbruksverkets sida
Bi-nyheter