Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2020-11-15    Film  förångning Oxalsyrabehandling 
 2020-10-29    Sidan "MinaBi" uppdaterad
 2020-09-11    Sidan "Honungsbedömning" uppdaterad

 

 


                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

  Aktiviteter

 > Nu kan du anmäla dig till nybörjarkurs våren 2021 
 

 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 ______________________________________________________________

 

FLYTT AV LEVANDE BIN OCH BIUTRUSTNING.
Nya regler för flytt av bi och biutrustnig trädde ikraft 2019-05-16.

Information om bitillsyn Öland

Nya kartor skydds-övervakningsområden  ang. Amerikansk Yngelröta 2020-11-12

Jordbruksverket och det nya regelverket, läs här

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________