Välkommen till vår hemsida   

 

     Sida uppdaterad/ändrad:

 

 

 

 

 2021-04-22    Sidan "Honungsdepå" uppdaterad
 2021-04-22    Sidan "Våra bin" uppdaterad
 2021-04-11    Sidan "Medlemsblad 2021"
 2021-04-03    Sidan "Premielista" uppdaterad
 2021-03-16    Sidan "Föreningen säljer" uppdaterad
 2021-03-15    Sidan "Honungslotteriet" uppdaterad

 

 


                                                                                                                         

 


 ______________________________________________________________

 


Aktiviteter

2021-05-12  Styrelsemöte 19,00 Zoom  

 

 

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 2021-05-07   Ny karta över smittade områden av Amerikansk yngelröta

 

  Läs mer här på jordbruksverkets sida

 

 ______________________________________________________________

Bi-nyheter

 ______________________________________________________________


 ______________________________________________________________