Drottningodling
Drottningodling  


Att odla mina egna drottningar är för mig det som är allra roligast. Att ha bra drottningar tillgängliga för att kunna byta ut dåliga eller gamla är mycket värt. Eller att kunna utöka med ett samhälle till som snabbt blir starkt under sommaren.

Utan bra drottningar är biodling bara hälften så roligt.

Ofta när man lyssnar eller läser om drottningodling verkar det som att det är jätteavancerat. Men det är det inte.

Att ta fram ett mindre antal drottningar är inte alls svårt.
Tidigare om åren har jag använt ett sk. Cloake-board som är ett spärrgaller med en inskjutningsskiva som i inskjutet läge utgör en botten. Med denna kan man med ett samhälle som har två eller fler yngelrum skapa en drottninglös låda för odling.  Metoden är bra om man ska ta fram ett stort antal celler.

Men de senaste åren har jag gått över till en mycket enklare metod och odlar i en yngellåda som jag ställt över en skattlåda, enkelt, snabbt och säkert.

 

  • Bestäm vilket samhälle som jag ska ta de små larverna från, ett samhälle som har de egenskaper som jag anser bra. Viktigast för mig är att de är svärmtröga, att de städar bra (På våren ska botten helst va helt utan döda bin), de ska vara snälla och dra nektar även vid lite kallare väder.

  • Förbered ett odlingssamhälle, alltså ta en av yngellådorna, se till att inte drottningen finns i den lådan. Ställ den högst upp ovanpå skattlådorna med ett spärrgaller under och ta bort en ram så det blir en plats ledig i mitten mellan två yngelramar för odlingsramen.

  • Larva om

  • Sätt in odlingsramen i utrymmet som nyss skapades i yngellådan.
    Vänta fem dagar eller tills cellen är täckt och därefter sätt en bur över för att förhindra att bina bygger samman alla cellerna vilket ofta sker vid bra drag på försommaren. Flytta till kläckskåp eller låt de vara kvar 8-9 dagar tills de är klara.

  • Sätt in cellerna eller de kläckta drottningarna i små parningskupor.

Till våren berättar jag mer både vilken tid jag börjar och hur jag gör med bilder och text så är det lättare att hänga med....