Amerikansk yngelröta

Tro aldrig att denna sjukdom inte kan drabba mig! Leta alltid efter tecken när du går igenom samhället!
Det fanns yngelröta 2016 på både norra och södra Öland! Och 2017 i Dörby nära länsbigården!

Drabbar täckt biyngel vilket får ynglet att ruttna och bli ett brunt illaluktande slem. Det är en svårutrotad, mycket smittosam bisjukdom. Och samhället kommer att dö efter ett tag.
Sprids av människor som inte följer våra gemensamma regler gällande inspektion, flytt av bin och begagnad utrustning.

Lukta alltid direkt när ni öppnar kupan. Sätt näsan över samhället direkt efter ni tagit bort plast eller täckbräder. Ni lär en hur det ska dofta och det är lite olika vilken årstid det är och vad de drar på.
Jag har haft yngelröta för 35 år sedan och glömmer aldrig lukten. Man hittade något år senare en nedlagd bigård med yngelrötasporer i.

Leta alltid efter många tomma celler på annars fyllda yngelramar och insjunkna lock. Tomma celler på utbyggda yngekramar behöver inte betyda yngelröta, men var uppmärksam på insjunkna cell lock.
Prova med en liten pinne eller tändsticka, stick in i misstänkt cell. Om du drar ut en "tråd",  RING omedelbart bitillsyn, ANMÄLNINGSPLIKT!!!.

Läs mer info från jordbruksverket här:

Här är namn och telefonnummer till bitillsyn på Öland:

Några filmer om yngelröta:   Film1     Film2     Film3

 

Nosema

Avföring inne på ramarna och på fluster och kupvägg.
Mycket svårt att veta om man har nosema, kan vara att samhället blivit stört eller fått i sig för mycket pollen och för lite vatten. (Majsjuka)
Nosemasporer dör av Isättika.
Om man behandlar lådorna som man tagit bort vid slutskattningen med Isättika mot vaxmal så dör även Nosemasporer.
Jag sätter staplar utomhus med 10-12 lådor och en skål isättika med en halv wettexduk i på toppen i en tomlåda, sedan tak på det och en spännrem runt.. Utomhus för allt rostar som tusan av ättikan….

Kalkyngel och Stenyngel

Kalkyngel och Stenyngel vanligt förekommande
En mögelsvamp som ger sig på larverna. Är inte alls ovanlig och man ser det enklast på hårda klumpar på kupbotten och att samhället saktar ner i utveckling. Brukar räta till sig i slutet på maj men det enda att göra är att byta drottning annars har man samma historia nästa år.
En del säger att de grön-blå yngelklumparna som ligger på bottnen inte är så hälsosamma för människor heller så undvik att nosa och ta på dem.

Säckyngel

Säckyngel är ett virus och är inte ovanlig.
Kan förväxlas med yngelröta men luktar inte, och ingen seg tråd.
Yngel dör i cellen som en vattning massa som den stelnar på botten till en brun klump. Samhället blir försvagat men brukar klara sig.

 

 

Varroa 

 

Ett litet spindeldjur som ställer till ett elände om vi inte gör något åt det. Och vi måste behandla.

Varroakvalstret sprider sjukdomar, bl.a. att en del bin föds utan vingar, det har vi kanske stött på allihop eller att samhället blir svagare och svagare plötsligt finns bara 50 bin och drottningen kvar, eller är kupan helt tom en dag med mycket foder kvar.

Behandla!
Och det är så enkelt och går så fort, så gör det så att våra vänner klarar vintern.
Två eller tre olika behandlingar per år beroende på hur mycket kvalster där finns.

Man måste behandla vid slutskattningen så vinterbina kan utvecklas som de ska.
Om du vill behandla med myrsyra finns beskrivning här!

Och en behandling till i slutet på november eller under december!
Om du vill behandla med Oxalsyra och droppmetoden läs här!

Testa med skakburken i månadsskiftet juli- aug eller kolla nedfallet vid myrsyrabehandling efter slutskattningen.
Tänk bara på vid koll av nedfall att tvestjärtar och myror har dukat bord så låt det inte ligga mer än ett par dagar på hösten om ni ska kunna lita på nedfallet. Det står att det ska ligga 10 dagar med det har lurat mig rejält när tvestärtarna varit där och käkat upp de flesta.
500-1000 kvalster då har man mycket varroa och måste göra om detta om någon vecka.

Det finns många metoder att behandla på, testa er fram vad som ni tycker är enklast, men ni MÅSTE behandla..

Läs Mer Här från Jordbruksverket!

Vi går igenom några olika sätt att både behandla och testa på, både enligt boken och vid sidan om.

 

 Jag fortsätter att skriva om alla medel och hur man gör en annan dag.....

 


Myrsyra:
Oxalsyra dropp:
Oxalsyra Sublimering eller förångning:
Beevital:
Tymol:
Apiguard:
Apistan: