Sju drottningar får samsas om Sollidens trädgård
Barometern -OT 2017-04-05


Sex drottningar bor permanent på slottet och en bor där sporadiskt. Hans Lundell pysslar om de drottningar som nu vaknar upp efter vintern.

Snön är borta och det börjar surra svagt från de sex bisamhällena på Solliden.
– Kungafamiljen fick ett bisamhälle i present för många år sedan. Sedan dess har det fungerat bra. Nu är det sex samhällen, säger Hans Lundell.

Han är bitillsyningsman i Kalmar län. Tidigare var det Karl-Erik Persson som skötte kungafamiljens bin.
– Jag var här och hjälpte honom mycket. Han gick tyvärr bort nyligen och då tog jag över detta.
Under vintern har Hans Lundell snickrat ihop egenhändigt designade bottnar till kuporna.
– Bin blir ett intresse och man förstår hur viktiga de är för oss människor.
Nu efter vintern kan det vara ungefär 15 000 bin i varje kupa.
– I slutet av juli kan det vara upp till 80 000 i varje samhälle. En drottning kan som bäst lägga runt 2 000 ägg per dag.
På Solliden är det liten risk att någon växt inte ska pollineras.
– Ja, bina flyger som längst 3 kilometer från kupan så de når längre än parken. Det är ingen risk att de skulle besvära besökare eftersom folk inte får vara i det området där kuporna är.
Hans Lundell berättar att antalet samhällen på slottet var uppe i tolv i början av 2000-talet.

Bina på slottet
På Solliden finns sex samhällen.

Drottningarna byts ut ibland av bina själva och ibland av biodlarna.

En drottning kan lägga drygt 2000 ägg per dag.

Hans Lundell, Ölands Biodlarförening, sköter bisamhällena på Solliden.
I början av 2000-talet fanns 12 samhällen på Solliden. Varroa härjade som mest och alla samhällen slogs ut.
Är samhällena svaga slås de ihop. Bina på slottet har sällan svärmat

– Men varroakvalster slog ut alla samhällena. Det var när varroa drabbade södra Sverige kraftigt. Varroa finns hela tiden på bina men det är när de drar med sig virus som det blir problem. Varroa får man hålla efter med olika medel.
På Solliden används inga kemkalier för att tukta varroa så Hans Lundell får ta till andra knep.
– Vi använder myrsyra och oxalsyra.
Den honung som produceras på i de sex kuporna säljs på Solliden. Hans Lundell säger att smaken är bred eftersom det finns så många olika växter i parken.
– På Öland generellt så finns det många rapsfält och det har visat sig att bins närvaro ökar skörden markant både i kvalitet och i kvantitet.
Det finns en biodlare som hyr ut samhällen till lantbrukare.
– Efterfrågan från lantbrukarna är inte så stor än men det kanske ökar. Det finns en som har företag och sätter ut samhällen på förfrågan.
Tanken är att antalet samhällen ska utökas på Solliden.
– I maj ska vi utöka med två samhälllen. Sju är ett lämpligt antal för den här platsen.
Hans Lundell har egna bin också och är aktiv inom Ölands Biodlarförening.
– Jag har 15 samhällen och har även kurser i biodling för nybörjare. Det är viktigt att vi blir fler.
I föreningen på Öland finns 122 medlemmar.
– Hälften av öns biodlare finns i Borgholms kommun, 45 procent i Mörbylånga kommun och resten är så kallade sommarölänningar som är här fram till invintringen av bina.
Första skörden av honung tas vid midsommar ungefär.
– Då först kan man få en uppfattning om hur det har gått. Man tar en till i slutet av sommaren och den mängden kan se ut helt annorlunda i mängd än den första. Allt beror på vädret. Regnar det för mycket sköljs mycket av pollen ut från blommorna, är det för mycket sol torkar det mesta av pollen ut.
Hans Lundell föredrar den honung som tas närmare hösten eftersom smaken är starkare då och den innehåller mer nyttigheter.