SALVAKURS

 

ÖLANDS BIODLARFÖRENING Anordnar kurs i tillverkning av salvor och cerat baserat på bivax.

 

Cerat  Hösten 2022 i Vuxenskolans lokaler i Borgholm.

  Kursledare: Helen Sandor

 

  Deltagarantalet är begränsat till 8 personer.

 

  Anmälan gör Du senare, följ hemsidan
 

  Vid överteckning kommer ytterligare ett kurstillfälle att ordnas.

 

    Bivaxsalva