Här är länken till Jordbruksverkets folder: Bekämpa varroa

Oxalsyre- och myrsyrelösning finn att köpa i föreningens förråd i Himmelsberga!