OXALSRAFÖRÅNGNING (Subblimering)

Enligt forskare vid engelska University of Sussex är förångning med oxalsyra, både effektiv mot varoa och skonsamt mot bina. Enligt ett pressmeddelande från universitetet har man konstaterat att förångning är en effektiv metod som inte skadar bina.

Kolla en video för behandling ovanifrån Klicka här

Kan du behandla underifrån slipper du öppna kupan och ev kyla ner bina

Tänk på att det skall vara tätt överallt.

Det är oxalsyra dihydrat (C2H2O4*2H2O) du skall använda.

Dosering är 1 krm/låda.